ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fatura Listesini Alma

"queryMessageList" fonksiyonu


Bu fonksiyon ile e-fatura  / e-irsaliye ve uygulama yanıt listesi alınabilmektedir. 
Örnek İstek : 

 

 
 

 Örnek Cevap : 

 

queryType değerleri

Örnek #1 : Tüm Faturaların Alınması

 

Örnek #2 : Gönderilmiş Faturaların Alınması

onlySent alanına true değeri vererek sadece gönderilmiş faturaları listeleyebilirsiniz. 

 

Örnek #3 : Gelen Faturaların Alınması

onlyReceived alanına true değeri vererek sadece gelen faturaları listeleyebilirsiniz.