ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Faturayı PDF olarak alma

"downloadInvoicePdf" fonksiyonu


Bu fonksiyon ile e-fatura  / e-irsaliye   ve uygulama yanıtları PDF formatında alınabilmektedir. 
Örnek İstek :

docType alanı  için EINVOICE (E-Fatura) ; EDESPATCH ( E-İrsaliye ) ; APPRESP (  Uygulama yanıtı ) veya RECEIPT ( E-Müstahsil ) değerlerinden biri atanmalıdır. 

 

 
 

 Örnek Cevap : 

 

docType değerleri