ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İlk Uygulama ( Hello World App )

İlk Uygulama


E-faturacım entegrasyon işlemleri sırasında önerilen ilk uygulama "E-Fatura Kullanıcı Sorgulama" dır. 

E-fatura kullanıcı sorgu işlemi için öncelikle kullanıcı adı ve şifre ile giriş (login) yapılır. Sonrasında alınan sessionID ile birlikte  queryGibUser fonksiyonu çağırılır. Başarılı bir cevap sonrasında ise çıkış ( logout ) yapılır. 

Örnek Uygulama


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
  <env:Body>
    <ns1:login>
      <loginUser>demo|firma</loginUser>
      <loginPass>sifrem</loginPass>
    </ns1:login>
  </env:Body>
</env:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
    <env:Body>
      <ns1:logout>
        <sessionId>ac28ad63-5357-48d7-8e71-12ba06902b31</sessionId>
      </ns1:logout>
    </env:Body>
  </env:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
  <env:Body>
    <ns1:queryGibUser>
      <sessionId>ac28ad63-5357-48d7-8e71-12ba06902b31</sessionId>
      <queryType>vkn</queryType>
      <queryText>3880628557</queryText>
    </ns1:queryGibUser>
  </env:Body>
</env:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
    <env:Body>
      <ns1:logout>
        <sessionId>ac28ad63-5357-48d7-8e71-12ba06902b31</sessionId>
      </ns1:logout>
    </env:Body>
  </env:Envelope>