ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

sendInvoice

Fatura Gönderimi

SendInvoice  metodu ile fatura UBL (XML)  içeriğinin gönderimi yapılmaktadır. 

fromAlias alanına gönderimi yapan firmanın gönderici birim etiketi yazılmalıdır. Gönderici firmaya ait birden fazla gönderici birim etiketi olabileceği için bu alan zorunludur. 

toAlias alanına alıcı firmanın alıcı posta kutusu etiketi yazılmalıdır. Alıcı firmaya ait birden fazla etiket olabileceği için bu alan zorunludur. 

fileType alanına sabit metin olarak "xml" yazınız.

testOnly alanına sabit değer olarak false veriniz. Bu parametre yalnızca test amaçlı işlemler için kullanılmaktadır. 

delayMinutes alanına gecikmeli gönderim için dakika cinsinden değer verilmelidir. Örnek olarak bu alana "5" değerini verdiğinizde faturanız 5 dakika sonra Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecektir. E-Fatura gönderimlerinde "0" (Sıfır) kullanılması tavsiye edilir. 

arg2 alanına oluşturmuş olduğunuz fatura UBL dosya içeriğinin base64 kodlanmış (encoded) halini yerleştiriniz. 

Fonksiyon Parametreleri :

AlanTipi
sessionId
string
params
AlanTipi
fromAlias
string
toAlias
string
fileType
string
signerRole
string
sendAt
dateTime
testOnly
boolean
envelopeGuid
string
delayMinutes
int
arg2
base64Binary

Dönecek Değer : sendInvoiceResponse

 
FonksiyonAçıklamaDetay
cancelEArchiveE-Arşiv Fatura İptali
cancelEnvelopeZarf İptal İşlemi
checkClientİstemci Kontrolü
createEArchiveReportE-Arşiv Rapor Oluşturma
createStatusOtp
deleteEArchiveReportE-Arşiv Rapor Silme
downloadEArchiveE-Arşiv İndirme
downloadEArchiveContent
downloadEnvelopeZarf İndir
downloadInvoiceOrAppRespFatura / Uygulama Yanıtı İndirme
downloadInvoicePdfFatura PDF İndirme
getPendingMessageListBekleyen Fatura / Uygulama Yanıtı Listesi
listEArchiveReportsE-Arşiv Raporlarını Listeleme
loginSisteme Giriş
logoutÇıkış
markEArchiveListProcessed
markInvoicePosting
markMessageListProcessed
queryEArchiveE-Arşiv Fatura Sorgulama
queryEArchiveEmailE-Posta Gönderim Durumu Sorgulama
queryEArchiveReportStatusE-Arşiv Rapor Durumu Sorgulama
queryEnvelopeStatusZarf Durum Sorgulama
queryGibUserFirma / Kişi Sorgulama
queryGibUserXmlGİB XML İndirme
queryGibUserXmlNewYeni Formatta GİB Listesi
queryInvoicePosting
queryMessageCount
queryMessageList
sendAppResponse
sendDespatch
sendDespatchE-İrsaliye gönderimi
sendEArchiveE-Arşiv Gönderimi
sendEArchiveEmailE-Arşiv İçin E-Posta Gönderimi
sendEArchiveReportE-Arşiv Rapor Gönderimi
sendEnvelopZarf Gönderimi
sendInvoiceFatura Gönderimi
sendInvoiceList
sendInvoicePosting
sendInvoiceReply
sendReceipt
validateInvoiceFatura Doğrulama
validateInvoiceList