ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

13- Düzenlenen e-İrsaliye belgeleri GİB tarafından muhafaza edilmekte midir? Mükelleflerin ayrıca e-İrsaliyeyi muhafaza etmesi gerekir mi?


Düzenlenen belgelere ilişkin olarak GİB herhangi bir muhafaza hizmeti vermemektedir.

Portal kullanan mükellefler için muhafaza ve ibraz mükellefin sorumluluğunda olup, dileyen mükellefler muhafaza işlemi için elektronik arşivleme hizmeti veren kurumlardan (datacenter vb.) hizmetten yararlanmaları mümkündür.

Entegratör firmalardan hizmet alan mükellefler için ise muhafaza hizmeti entegratör firmaya aittir. Konuyla ilgili detayları hizmet aldığınız entegratör firma ile görüşebilirsiniz.

Orkestra olarak 10 yıl dosyalarınızı yedekleme ve muhafaza hizmeti sunuyoruz.