ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Malzeme Fişi Maliyetlendirme İşlemleri

 

Malzeme Fişi Maliyetlendirme İşlemleriİşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü etkenin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir.  

 Bir üretim işletmesi açısından bakılacak olursa; üretimle ilgili olarak kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır. Yani giderin üretimle alakalı kısmı maliyettir olarak ifade edilebilir.

Orkestra malzeme fişi içerisinde yer alan satırda F9 (Satır Detayı) tuşuna basarak maliyet bilgisi detaylarına ulaşabiliriniz. 

Maliyet Tutarı (Baz) : Hammadeler için satınalma bedelidir. Yarı mamuller ve mamuller için ise kendisini oluşturan malzemelerin net birim maliyetlerinden oluşur.  

Ek Maliyet Tutarı : Navlun, Sigorta veya ithalat masrafları gibi ek maliyetlerin toplamıdır. Maliyet güncelleme fişleri vasıtası ile ek maliyet tutarı oluşur. + veya - yönde olabilir. ( Satış Primleri vb. sebeplerle - değer olabilir.   )

Yüklenen Maliyet : Masraf merkezleri üzerinden toplanan giderlerin Maliyet Muhasebesi ile dağıtımından oluşur. 

Bindirilmiş Maliyet : Ek maliyet gibi maliyet güncelleme fişlerinden oluşur. Resmi olarak yazamadığımız giderlerin veya karların maliyete bindirilmesi ile oluşur. ( Resmi envanteri etkilemez ancak karlılık raporlarında gösterilir.  ) 

Net Birim Maliyet : Tüm maliyetler uygulandıktan sonraki tutardır. 
Net Maliyet = Baz Maliyet + (  Ek Maliyet + Yüklenen Maliyet + Bindirilmiş Maliyet  ) / Miktar

 

Şekil 1
 

1 - Otomatik Maliyetlendirme Yapılan Fişler


Aşağıda yer alan fişlerde maliyetlendirme işlemleri maliyet yöntemlerine bağlı olarak otomatik yapılmaktır. Maliyet yöntemi ambar , ambar grubu veya ürün bazında özelleştirilebilir. 

  • Sarf Fişi
  • Fire Fişi
  • Ambar Sevkiyatı
  • Ambar Transferi
  • Fason Çıkış
  • Fason İade
  • Sayım Eksiği
  • Üretim Karma ( Üretim Emrine Bağlı Olmayan )  *1
  • Üretim Karma ( Üretim Emrine Bağlı Olan ) *2

Neden bu fişler otomatik maliyetlendiriliyor?

 Kaynağı eşleştirmeler veya maliyet yöntemi ile hesaplanabilen bu fişler tutarlı bir envanter oluşturmak için otomatik olarak maliyetlendirilir. 

Orkestra bu maliyetleri nereden buluyor? Nasıl kontrol edilir?

 Orkestra bu maliyetleri satır detaylarında yer alan "Malzeme Fiş Maliyet Eşleşmeleri" den bulur.
( Dönem ortalaması maliyet yönteminde eşleşmeler olmaz.  )

Eşleşme tablosunu F9 ile görebilir baz maliyete sebep değerleri bu alandan kontrol edebilirsiniz. 

 

 Üretim karma fişi normalde otomatik maliyetlendirilen bir fiştir. Ancak üretici firma çeşitli sebeplerle maliyetleri elle oluşturmak veya düzenlemek isteyebilir. Bu durumda fiş üzerindeki detaylar sekmesindeki "Maliyet Ataması" bölümünü "Elle Oluştur" seçebilir. 

 

 

Şekil 2
 

2 - Kullanıcı Tarafından Maliyetlendirme Yapılan Fişler


Kaynağı tespit edilemeyen veya maliyeti tartışmasız ispat edilemeyecek fişlerin kullanıcı tarafından maliyetlendirilmesi gerekmektedir. 

Stok Devir Fişi Stok devir fişleri yalnızca dönem açılışında  ( program geçisişinde ) kullanılması gereklidir. Diğer zamanlarda stok devir fişi kullanılmamalıdır. Envanter değerleri daha önceden kullanılan yazılımdan alınmalıdır. 
Üretimden Giriş  Üretimden giriş malzeme fişi satırlarında ürün / depozito seçilebilen ve sadece üretimnden giriş satır tipi barındıran bir fiştir. Fiş üzerinde sarf , fire gibi çıkış satırları yer almadığından maliyet hesaplaması yapılamaz. Bu fiş türü için kullanıcı  maliyet tutarını girmelidir. 
Not  : Üretimden giriş yerine 3. maddede yer alan karma fişi kullanmanızı tavsiye ederiz.  
Sayım Fazlası  Sayım sonrasında ortaya çıkan malzemelerin kaynağı belli olmadığı için sistem otomatik maliyet ataması yapmaz. Bu tür fiş türlerinde maliyet kullanıcı tarafından verilmelidir. 
Not : Envanter değerinin toplamda sabit kalması isteniyorsa sayım fazlasında çıkan tutar malliyet güncelleme fişleri ile dengelenebilir.  

3 - Kullanıcı Tercihine Göre Otomatik veya Manuel Maliyetlendirme Yapılan Fiş
İş Emri Tamamlamaya Bağlı Olmayan Üretim Karma

İş emri tamamlama kaydına  bağlı olmayan üretim karma fişlerine ait satırlar standart kullanımda otomatik maliyetlendirilir. 

Ancak işletme tercihine göre bu fişlerde elle maliyetlendirme işlemi yapılabilir. Elle maliyetlendirme işlemi için fiş üzerindeki detaylar sekmesindeki "Maliyet Ataması" bölümünü "Elle Oluştur" olarak seçiniz. 

 

Şekil 2

İş Emri Tamamlama Fişlerinde  Maliyet Nasıl Hesaplanır


İş emri tamamlama fişlerine bağlı malzeme fişlerinde maliyet her zaman otomatik hesaplanır. 

Diğer malzeme fişlerinde maliyet unsurları aynı fişte yer almaktadır. İş emri tamamlama fişlerinde yeralan maliyet unsurları iş emri ve üretim emri bazında paylaştırılır. Bu yöntem sayesinde üretim emrine bağlı olarak kayıt edilen sadece sarf veya sadece üretim kayıtları da dahil olmak üzere tüm kayıtlar maliyet sistemine dahil edilir ve muhasebeleştirilir. 

Elle maliyete müdahale edilmesi durumunda tutarlı bir sonuç oluşmayacağı için iş emri tamamlamalarına bağlı malzeme fişlerinde maliyete müdahale edilmez.