ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Araç İçin Sarf

Araç İçin Sarf

"Araç İçin Sarf" fiş ile araçlara ait tüm sarfları takibni tek bir fiş ile yapabilirsiniz. Araç için sarf olarak kabul edilen malzemelerin sarfını gerçekleştirebilir, muhasebeleştirebilir ayrıca malzeme stoklarına etkisini takip edebilirsiniz.

Araç İçin Sarf” fişi oluşturma;

1-      Genel Perspektifte, Ürün Yönetimi altında Araç İçin Sarf nesnesi açılır.

2-   Butonuna tıklanarak yeni “Araç İçin Sarf” fiş ekranı açılır

Şekil 1
  Fiş üzerinde yer alan alanları inceleyelim.

 

Fiş Bilgileri

Şekil 1

İşlem Zamanı: Sarf yapılan işlem zamanı girilir. Girilen işlem zamanı arkada oluşacak olan malzeme fişinin işlem zamanına birebir gelecektir.

Araç/Ürün: Ürün/Araç takip kartı seçilir.

Açıklama: Fiş için açıklama girilebilir.

Kayıt Durumu: Oluşturulan fişin kayıt durumu belirtilir. Arkada oluşan malzeme fişi buna bağlı olarak değişecektir.

Sarf: Sarf edilecek iş birimi ve ambar seçimi yapılır. Gerekli ise organizasyon birimi seçilebilir.

 

Detaylar

Şekil 1

RD ve Kur Değeri Güncelleme: RD Döviz kuru ve güncelleme parametreli ayarlanabilir.

Malzeme Fişi: Araç sarf fişine bağlı olarak otomatik malzeme fişi oluşur.

Muh. Yönetimi: Muhasebe fişi oluşturulup veya oluşturulmaması belirlenir.

Muhasebe Rotası: Kayıtlı muhasebe rotası seçilebilir.

Muhasebe Fişi: Araç sarf fişinize bağlı olarak muhasebe fişiniz oluşur.

 

Notlar

Şekil 1

Malzeme Fişi / İşlem Notları: Girilen not malzeme fişinin işlem notlarına aktarılır.

Malzeme Fişi / Belge Notları: Girilen not malzeme fişinin belge notlarına aktarılır.

 

Gruplama

Şekil 1

Fiş Grubu veya İşlem Grubu ile fişlerinizde gruplama yapabilirsiniz.

 

Yukarda anlatılan bilgiler doğrultusunda örnek bir fiş oluşturulım;

Şekil 1

“Araba” adlı Ürün/Araç Takip Kartı seçilmiştir. Bu araç kullanılırken malzeme satırlarında belirtmiş olduğum 10 LT benzin sarf edilmiştir. Malzeme satırına bağlı olarak 10 LT benzinin Sarf Fişim otomatik oluşmuştur.

Şekil 1

Bu sarf işlemine bağlı olarak benzinin malzeme hareketlerini kontrol edebiliriz. Malzeme hareketine bağlı olarak stoklarım güncellenmiştir.

Şekil 1