ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fiyat Kartları

Orkestra içerisinde kullanılan Ürün/Hizmet Kartlarının değişken fiyatlarını girmek için Fiyat Kartlarını kullanmanız mümkündür. Fiyat Kartlarına sol taraftaki menüden Öğe Ağacı, Ürün Yönetimi, Ürün Genel Tanımları, Fiyat Kartları’nı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğe Ağacı

 

Ayrıca Her Ürün/Hizmet Kartının Eklentilerinde de ilgili Ürün/Hizmet Kartına ait Fiyat Kartlarını görebilir, üzerinde düzenleme yapabilir ya da yenilerini oluşturabilirsiniz.

Ürün/Hizmet Kartı -Eklentiler

 

Yeni Bir Fiyat Kartı oluşturduğunuzda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran açılacak ve ilgili alanları doldurup kaydetmeniz gerekecektir.

Yeni Fiyat Kartı – Genel Sekmesi

 

Fiyat Tipi: İlgili Fiyat Kartının hangi senaryoda çalışacağını belirtir. Satış, Alış ya da Maliyet Olarak seçebilirsiniz.

Açıklama: Fiyat Kartı için açıklama bilgisi girmek için kullanılır.

Ürün/Hizmet: Fiyat Kartının sadece belirli bi ürün kartına tanımlanması isteniyorsa ilgili Ürün/Hizmet Kartı buradan seçilir.

Birim/Paket: Üst tarafta seçilen ürün hizmet kartının birim setini seçmek için kullanılır. Aynı ürün kartı için birden fazla birim seti kullanılmadığında varsayılan olarak gelecektir.

Referans Fiyat: Fiyatlama işleminde yapılacak “İndirim Oranı”, “Fiyata Ekle” ya da “Fiyattan Düş” gibi senaryolarda ilgili artırım/azaltımın hangi baz fiyata uygulanacağını seçmek için kullanılır. Ürün/Hizmet Kartlarının detaylı fiyatlandırılması ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Kayıt Durumu: Kullanmadığınız Fiyat Kartlarını “Kullanım Dışı” ya da “Bloke Edilmiş” olarak seçerseniz Fiyat Kartı çalışmayacaktır.

Kullanıcı Ağırlığı: Orkestra aynı verdiğiniz filtre ağırlıklarına göre Fiyat Kartlarının seçim önceliğini akıllı bir şekilde tahmin etmeye çalışacaktır. Kullanıcı kendisi ilgili Fiyat Kartına ekstra bir ağırlık vererek ilgili fiyat kartına öncelik tanıyabilir.

Filtreleme Ağırlığı: Verilen filtrelere göre Orkestra Fiyat kartlarına öncelik verebilmek için akıllı bir şekilde ağırlık ataması yapar. İlgili kartın ağırlığı burada görülür. İstenirse Kullanıcı ekstra ağırlık verebilir.

 


 

 

GENEL SEKMESİ

FİYATLAMA İŞLEMİ / FİYATLAMA DEĞERİ: Fiyat Kartının yapması istenen işlemi belirtir.

                İndirim Oranı: Ürün/Hizmet Kartına Fiyatlama Değerine yazılan ORAN kadar indirim uygular. Fiş Satırına ilgili indirim uygulanmış olarak gelir. Satırda ya da fişte ekstra bir indirim tutarı görünmez.

                Referans Yüzdesi: Ürün/Hizmet Kartının varsayılan fiyatının Fiyatlama Değerine yazılan oran kadarını yansıtır. Örneğin fiyatı 10 TL olan bir malzemenin Fiyatlama Yüzdesi 85 yazıldığında satırda Birim Fiyat tutarına 8,5 TL olarak gelir.

                Direkt Fiyat: Fiyatlama Değerine yazılan tutar direkt olarak fiş satırına Birim Fiyat olarak gelir.

                Fiyata Ekle: Ürün/Hizmet Kartının varsayılan fiyatına, Fiyatlama Değerine yazılan tutar kadar EKLENEREK satıra getirilir.

                Fiyattan Düş: Ürün/Hizmet Kartının varsayılan fiyatına, Fiyatlama Değerine yazılan tutar kadar EKSİLTİLEREK satıra getirilir.

                İndirim Uygula: Ürün/Hizmet Kartına Fiyatlama Değerine yazılan ORAN kadar indirim uygular. İndirim Oranından farklı olarak satırdaki ürünün fiyatı aynı kalır satırda ekstra indirim olarak görünür.

                Maktu İndirim: Sabit bir tutarı oransal indirime dönüştürür. (Fiyattan Düş direkt fiyat ayarlaması yapar, bu seçenek indirim olarak uygular)

Ödeme Planı: Yukarıda hesaplanan fiyatın sadece belirli bir ödeme planına istinaden uygulanması isteniyorsa (Örneğin peşin alımlarda uygulanacak bir indirim) ilgili ödeme planı buradan seçilir.

Proje Planı: İlgili Fiyat Kartının belirli bir Proje Planı dahilinde uygulanması isteniyorsa Proje Planı buradan seçilir.

Para Birimi: İlgili fiyatlama işleminin döviz birimini girmek için kullanılır.

Yasal Kurum: Fiyat Kartının Ürün/Hizmet Kartından bağımsız hazırlandığı durumlarda, aynı fiyat kartının birden fazla Yasal Kurumda çalışması istenmediğinde buradan Yasal Kurum filtresi seçebilirsiniz.

 

ÜRÜN HİZMET FİLTRELERİ

Fiyat Kartı için Ürün/Hizmet Kartları ile ilgili genel bir filtre tanımlamak isterseniz buradan seçebilirsiniz.

 

CARİ HESAP FİLTRELERİ

Fiyat Kartı için Cari Hesap bazında filtre tanımlamak isterseniz buradan seçebilirsiniz.

 

DİĞER FİLTRELER

Başlangıç / Bitiş Zamanı:  İlgili Fiyat Kartının hangi tarihler arasında çalışacağını belirlemek için kullanılır.

 

Diğer Sekmeler

Örnek Betik Kodları