ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Banka Hesapları

Orkestra içerisinde Banka Hesapları nesnesine Genel Perspektif içerisinde bulunan Tanımlar- Banka Hesapları içerisinden ulaşılabilir. Yeni bir hesap eklemek için ekran üzerinde bulunan Yeni butonuna tıklanır. 

Kod ve Açıklama alanlarına oluşturulacak olan Banka Hesabının kodu ve açıklaması yazılır.

Banka Hesabı ekranında bulunan önemli alanlar ve bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Banka Hesapları-Ana Ekran

SİHİRBAZ KULLANIMI

Ana ekrandan bulunan sihirbaz simgesi aracılığı ile seçili hesaba Finansal İşlem Fişi, Kur Farkı oluşturulabilr, istenirse hesabın bakiye bilgisinin bulunduğu liste incelenebilir.

Sihirbaz Aracı

1-GENEL

Kurum: Banka hesabı hangi yasal kurumda tanımlanıyorsa o kurum gelmektedir.

İş Birimi: İlgili Yasal Kuruma ait iş birimi seçilebilir. Zorunlu alan değildir.

Hesap Grubu: Finansal Hesap Grubu bu alanda tanımlanır.

Negatif Kontrolü: Banka bakiyesi düştüğünde Uyar, Yapma, Durdur seçeneklerinden istenilen seçilebilir.

Para Birimi: Bu alan dövizli işlemler için kullanılır. Eğer döviz kullanılacaksa burada hangi döviz türünün kullanılacağı seçilebilir.

Kur Türü: Varsayılanda Sistem olarak gelmektedir. İsteğe göre kullanılacak Kur Türü seçimi yapılabilir.

Banka Hesapları-Genel

2-BANKA DETAYLARI

Banka: Hesaba ait ilgili Banka Kartı burada seçilir.

Şube: Banka hesabına ait şube bilgisi buradan seçilir.

IBAN No: IBAN numarası bu alanda tanımlanır.

Banka Hesap Türü: Banka Hesabının Çek/Senet, Ticari, Kredi Kartı Tahsilat hesabı gibi türleri buradan belirtilmektedir. 

Banka Detayları-Banka Hesap Türü

Ticari: Banka hesabı olarak tanımlanan ana hesaptır.

Kredi Kartı Tahsilat: Pos cihazı ile yapılan ödemeler gibi işlemlerin tutulduğu hesaptır. Tahsilat hesabı olarak ilgili bankanın ödemeyi asıl alacak olan ticari hesabı seçilmelidir.

Çek/Senet: Çek/Senet ödemelerinin tutulduğu hesaptır. Vadesi geldikten sonra asıl ödemeyi alacak olan ticari hesap tahsilat hesabı olarak seçilmelidir.

Kurum Kredi Kartı: Kurum içi ödemelerin yapıldığı hesap türüdür.

Tahsilat Hesabı: Banka hesabına ait bir Tahsilat Hesabı var ise buradan seçimi yapılır. Banka hesabının tahsilat hesabı olarak seçilebilmesi için tanımlanan hesapların Banka Hesap Türü-Ticari yani asıl hesap olmalıdır.

Banka Detayları-Tahsilat Hesabı

3- KREDİ KARTI

Banka Hesap Türü-Kurum Kredi Kartı olan hesaplar için ekran aktif olmaktadır. İlgili karta ait "Kart Adı, Kart No, Kart Kontrol No, vs.." gibi bilgiler burada tanımlanmaktadır.

Banka Hesapları-Kredi Kartı

4- AÇIKLAMA KURALLARI ve İKİNCİL kURALLARI

Bu ekranda ilgili hesaba ait Yeni butonuna tıklanarak Ekstre Açıklama Hesap Kuralı ve Ekstre Açıklama İkincil Kuralı tanımlanmaktadır. Bu kuralın içerisinde tanımlanan Açıklama Maskesi ve düzenli ifade ile birlikte içeri alınan ekstrenin hangi hesaba ait olduğu eşleştirmesi yapılmaktadır. 

Banka Hesapları-Açıklama Kuralları
Banka Hesapları-İkincil Kuralları

5- HESAP TOPLAMLARI

Banka hesabına ait Borç, Alacak, Bakiye bilgileri burada gösterilmektedir.

Banka Hesapları-Hesap Toplamları

6- TAHAKKUK HESAPLARI

Hesaba ait uygulanacak hem cari hem kurum için İndirim, Geç Ödeme Cezası gibi işlemlerin hangi tahakkuk hesabına ve ilgili tahakkuk hesabında tanımlanan Muhasebe Hesabına gideceği burada belirlenir.

Hesapları tanımlamak için satırlarda bulunan üç nokta ile Tahakkuk Kartları ekranına gidilebilir, yeni kart tanımlanabilir veya daha önce tanımlanan kartlardan seçim yapılabilir.

Banka Hesapları-Tahakkuk Hesapları

7- MUHASEBE HESAPLARI

Her bir hesap türü (Çek/Senet, Kredi Kartı Tahsilat, vs..) için ilgili Muhasebe Hesapları buradan seçilir. İlgili hesabın Muhasebe Hesabı, Çek Tahsilat Hesabı, Senet Tahsilat Hesabı, Verilen Çekler ve Verilen Senetlere ait Muhasebe Hesap kodları ilgili alanlara ekran görüntüsündeki gibi tanımlanmalıdır. Bu bölüme tanımlanacak olan hesaplar ise Muhasebe Hesapları nesnesinden seçilmektedir. Hesapları tanımlamak için satırlarda bulunan üç nokta ile Muhasebe Hesapları ekranına gidilebilir, yeni kart tanımlanabilir veya daha önce tanımlanan kartlardan seçim yapılabilir.

Banka Hesapları-Muhasebe Hesapları

8- EKLENTİLER

Bu bölümde ilgili Banka Hesabına ait Çek/Senet İşlemleri, Finansal İşlem hareketleri detaylı bir şekilde gösterilmektedir. Banka hesabının ister geçmiş hareketlerini görebiliriz ya da Yeni bir Çek/Senet Kartı, Vadeli Banka Hesabı işlemi, Finansal Hesap Mutabakat gibi yeni kayıtları bu ekran üzerinden tanımlayabiliriz.

Banka Hesapları-Eklentiler

 

VADELİ BANKA HESABI