ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Finansal İşlem Fişi Oluşturmak

Orkestra üzerinde Finansal İşlem Fişi iki şekilde oluşur. Birincisi, direkt olarak kullanıcı Finansal İşlem Fişi oluşturabili. Bu durumda Kaynak İşlem "Yok" seçeneğinde gösterilecektir. İkincisi ise, başka bir nesne üzerinde herhangi bir parasal hareket olduğunda (Kaynak işlem- Fatura, Çek / Senet, Banka kredisi vb.) bu işlemin Finansal İşlem Fişi arka planda oluşacaktır. 

Yeni bir Finansal İşlem Fişi oluşturduğunuzda Parasal hesapları ve tutarı mutlaka girmeniz gerekmektedir. Parasak hesap girdikten ve Fiş numrasını oluşturduktan sonra kayıt edebilirsiniz. Fiş numarasını oluşturmak için numaralama şablonlarını kullanabilirsiniz. 

Yeni Fiş Oluştur

[ Yeni Fiş Oluştur ] butonuna bastığınızda gelen seçeneklerden işleminize uygun fiş türünü seçebilirsiniz.

 

Diğer Bilgiler;

    Satır Açıklaması: Kullanıcı yaptığı işlem için açıklama girebilir. Bu bilgiler muhasebe fişinde de görülür.

    İşlem Numarası: Varsa işlem numarası da isteğe bağlı olarak buraya girilebilir. Bu bilgiler muhasebe fişinde de görülür.

    Sözleşme: Yaptığınız finansal işlemin sözleşmesi varsa bağlantıyı buradan oluşturabilirsiniz.

    Proje Hesabı: Yapılan işlem bir Proje Hesabı ile ilişkili ise bağlantısını buradan seçebilirsiniz. Bu sayede proje ile ilgili işlemleri incelerken ya da raporlarken ilgili Finansal İşlem Fişi de görülecektir.

    Personel: Finansal İşlem Fişi ile ilgili personel ataması yapmak için kullanılır.

    Tutar Bilgileri: Yapılan işlemin tutarı TL ya da döviz cinsinden olabilir. Bu durumda bilgileri buradan girebilirsiniz.

 

 

Finansal İşlem Fişi - Karma

Finansal İşlem Fişi - Karma

Finansal İşlem Fişi - Tahsilat

Finansal İşlem Fişi - Tahsilat

Finansal İşlem Fişi - Ödeme

Finansal İşlem Fişi - Ödeme

Finansal İşlem Fişi - Borçlandırma

Finansal İşlem Fişi - Borçlandırma

Finansal İşlem Fişi - Alacaklandırma

Finansal İşlem Fişi - Alacaklandırma

Finansal İşlem Fişi - Kasa / Banka Virman

Finansal İşlem Fişi - Kasa / Banka Virman

Finansal İşlem Fişi - Kambiyo Virman

Finansal İşlem Fişi - Kambiyo Virman

Finansal İşlem Fişi - Cari Hesap Virman

Finansal İşlem Fişi - Cari Hesap Virman

Finansal İşlem Fişi - Ekstre Girişi

Finansal İşlem Fişi - Ekstre Girişi

Finansal İşlem Fişi - Kur Farkı

Finansal İşlem Fişi - Kur Farkı

Finansal İşlem Fişi - Açılış / Devir

Finansal İşlem Fişi - Açılış / Devir