ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

DBS - Doğrudan Borçlanma Sistemi İşlemleri

DBS İŞLEMLERİ

Finans / Muhasebe nesnesi içerisinde DBS İşlem Satırları ve Tanımlar menüsü içerisinde DBS Hesapları menülerini kullanarak erişilmektedir.

DBS

 
DBS Hesapları

Müşteri Hesabı Giriş

DBS


DBS Detayları

Müşteri: Orkestra'da bir müşteri cari hesabı için birden fazla müşteri hesabı tanımlanması mümkündür. Bu esneklik müşterinin her banka için ayrı DBS Hesapları tanımlamasını sağlamaktadır.
İlgili alandan cari hesap seçimi yapıldığında cari hesaba kesilen satış faturasında DBS hesaplarının seçilmesi sağlanmaktadır.

Banka: DBS hesabının tanımlı olduğu banka seçimi yapılmaktadır.

Aktarım Hesabı: DBS’li satış tahsilatının ya da iadesinin takip edildiği banka hesabıdır.
Tüm DBS Hesapları için geçerli olan Toplam Limit ve Uyarı Limitinin kullanım amacı banka tarafından verilen limitlerin sistem tarafından takip edilmesi, uyarı limiti aşımında sistemin işlem sırasında kullanıcıya uyarı vermesi, Toplam Limit aşımında ise sistemin ilgili kaydın kaydedilmesini engellemesi için kullanılmaktadır.

Fin. İşlem Yöntemi: Cari Bağlantılı Kapat ve Direkt Kapat seçeneklerinden oluşmaktadır. Direkt Kapat seçiminde fatura Kapatan Kasa/Banka seçiminde DBS Hesabı seçildiğinde cari hesabın bakiyesine fatura yansımaz.

Cari bağlantılı Kapat seçiminde ise DBS kapsamında kesilen fatura hem cari hesaba hem de DBS hesabına yansıtılır. Cari hesabın ekstresinde ilgili fatura listelenir ve muhasebe fişi cari hesaba borç ve alacak yansıtacak şekilde oluşur.

Önemli Bilgi: Muhasebe fişinin cari hesaba yansıması için Satış Faturası > Kapalı Fatura  > Kapalı Muhasebeleştirme parametresinin Cari Üzerinden Hesaba seçili olması gerekmektedir.

Önemli Bilgi: Fin. İşlem Yöntemi DBS Hesabı hareket gördükten sonra değiştirilemez.
Tüm DBS Hesapları için geçerli olan Toplam Limit ve Uyarı Limitinin kullanım amacı banka tarafından verilen limitlerin sistem tarafından takip edilmesi, uyarı limiti aşımında sistemin işlem sırasında kullanıcıya uyarı vermesi, Toplam Limit aşımında ise sistemin ilgili kaydın kaydedilmesini engellemesi için kullanılmaktadır.

Borçlandırma: Yapılabilir parametresinde hesabın ters çalışması sağlanır. İade faturası girilmesi durumunda DBS Hesabı seçimini sağlar. Kullanılamaz parametresinde DBS hesabı ters hesap çalışmaz.

Limit Aşımı Durumunda: DBS limitinin aşılması durumunda sistemin nasıl davranacağının belirlendiği parametredir.

Çevrimiçi Erişim: DBS Banka Entegrasyonu parametresidir.

DBS

Hesap Toplamları

DBS Hesabına ait dönem toplamlarının takip edildiği bölümdür. Diğer parasal hesaplar (kasa, banka, cari, tahakkuk kartı) ile aynı şekilde çalışmaktadır.

DBS


Muhasebe Hesapları

DBS Hesabının hangi muhasebe hesabı altında takip edileceği bu alandan belirtilmektedir.

DBS

 

Eklentiler

Eklentiler altından ilgili DBS Hesabına bağlı yapılan işlemler ve hesap toplamları listelenir.

DBS


DBS İŞLEM SATIRLARI

DBS İşlem Satırları nesnesinde Kendi DBS Hesabımız ve Müşteri DBS Hesabı için DBS Kullanımı ve Kredi Kullanımı olmak üzere faturasız 2 adet fiş oluşturulmaktadır.

DBS

Kendi Hesabımız İçin DBS Kullanımı

Açılan ekranda DBS Hesabı, İşlem Zamanı, Vade Tarihi ve Tutar alanları zorunlu alanlardır. Kendi Hesabımız için DBS tanımlarken DBS Hesaplarında Tedarikçi alanı doldurulmalıdır. Bu alan doldurulduğunda DBS İşlem Satırlarında Kredi Kullanımı ve DBS Kullanımında ilgili hesap otomatik olarak gelmektedir. 

DBS

Kayıt Durumu varsayılanda Onay Bekliyor olarak gelmektedir, DBS içerisine Alacak olarak yansımaktadır.

DBS

Kayıt Durumu Tahsil Edildi durumuna çevrildiğinde ise kendi hesabımız için kredi kullanımı olduğundan dolayı Cari Hesap bakiyesinde görünmez.

Müşteri Hesabı İçin DBS Kullanımı

Açılan ekranda DBS Hesabı, İşlem Zamanı, Vade Tarihi ve Tutar alanları zorunlu alanlardır. Müşteri Hesabında Cari Hesap da ilgili cari seçilmiş bir şekilde gelmektedir.

Kayıt Durumu varsayılanda Onay Bekliyor olarak gelmektedir, DBS içerisine Borç olarak yansır, Cari Hesaba yansımaz, DBS Bakiyesi içerisinden görünür.

DBS

Kayıt Durumu Tahsil Edildi duruma çevrildiğinde Cari Hesap bakiyesine Alacak olarak yansır.

DBS İşlem satırları listesinden toplu olarak DBS İşlem Fişlerinin Kayıt Durumu ve Aktarım Durumu güncellenebilmektedir.

DBS

Önemli Bilgi: Kayıt Durumunun toplu ya da tek tek güncellenebilmesi için Aktarım Durumunun güncellemeye uygun bir durumda olması gerekmektedir.

DBS ile yapılan satışın tahsilatının banka tarafından ticari hesaba gönderilmesi için DBS İşlem Satırlarından ilgili işlem satırının Kayıt Durumunun > Tahsil Edildi - Aktarım Durumunun > Başarıyla Aktarıldı yapılması gerekmektedir.

Bu durumdaki işlem satırının DBS Hesabında tanımlı banka hesabına nakit giriş işlemi gerçekleşmektedir.

DBS

Kendi Hesabımız Giriş

Bankalar tarafından firmaya sağlanan DBS Limitleri cari hesap bağımlı olmadığı müddetçe tek bir DBS Hesabında takip edilebilir. Burada önemli olan nokta DBS Hesap Türünün - Kendi Hesabımız olmasıdır.

Diğer parametreler Müşteri Hesabı parametreleri ile aynı şekilde çalışmaktadır.

DBS

 

DBS FİNANSAL İŞLEM FİŞLERİ

DBS Müşteri Hesabı ve DBS Kendi Hesabımız için oluşan Finansal İşlemleri farklılık göstermektedir. Bu bölümde bu farklılıkları tablolar halinde gösterip, farkları görebiliriz.

DBS Müşteri Hesabı

Onaylı DBS Banka İşlem Fişi

DBS

DBS Kullanımı

Kayıt Durumu : Onay Bekliyor / Onay Alındı

Aktarım Durumu : Aktarılacak

Kayıt No : X1

DBS

 

Kayıt Durumu : Tahsil Edildi

Aktarım Durumu : Başarıyla Aktarıldı

Kayıt No : X1

DBS

 

DBS Kendi Hesabımız

Fatura Kapatma

DBS

 

Onaylı DBS Banka İşlem Fişi

DBS

 

DBS Kullanımı

Kayıt Durumu : Onay Bekliyor

Aktarım Durumu : Aktarılacak

DBS

 

Kayıt Durumu : Tahsil Edildi

Aktarım Durumu : Başarıyla Aktarıldı

DBS