ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış İrsaliyesi: Fiş Bilgileri

İrsaliye Tarihi: İrsaliye tarihinin ve saatinin girileceği alandır.

Düzenleme Zamanı: İrsaliye tarihinden harici olarak düzenleme tarihi girilebilecek alandır.

İrsaliye No: İrsaliye Fişlerinin numaralandırılması için kullanılan alandır. Kod üretme şablonlarından tanımlama yaparak otomatik numara alması sağlanabilir.

Belge / Seri No: Fişe ait belge ya da seri numarasının manuel olarak girilebileceği alandır.

Cari Hesap: Cari Hesaba ait unvan bilgisinin girileceği alandır.

İş Birimi: Ambarların ana merkezinin seçildiği alandır. (Örnek: İç Anadolu)

Ambar: İş birimi altında bulunan ambarların seçildi alandır. (Örnek: Ankara) Ürünün hangi ambara gireceği ya da çıkacağı bu alan seçilerek gerçekleştirilir.

Ödeme Planı: Ödeme Planları oluşturularak hesaplamanın otomatik olarak yapılmasını sağlayan alandır. Örneğin 1 peşin 6 taksit şeklinde bir ödeme planı oluşturulursa ödeme planı toplam tutarı otomatik olarak hesaplayarak taksitlere böler.

İrsaliye Türü: Öğe ağacında seçilen fişe göre otomatik olarak gelen alandır. (Örneğin: Toptan Satış)

Durumu: Taslak, Normal, Onaylı ve İptal seçimlerinin yapılabileceği alandır.

Yetki Kodu: Admin Kullanıcısı Yetki Kodu tanımlayarak sadece o yetkiye sahip kullanıcıların bu kayıtları görmesini sağlayabilir.

Satış Elemanı: Satış Personelinin bilgi girişinin yapılabileceği alandır.

Perakende Satış İrsaliyesi

Toptan Satış İrsaliyesi

Konsinye Çıkış İrsaliyesi

Perakende Satış İade İrsaliyesi

Toptan Satış İade İrsaliyesi

Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi

Cari Çıkış/İade İrsaliyesi