ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış İrsaliyesi: E-İrsaliye

E-İrsaliye uygulamasına geçen firmaların İrsaliye Senaryosunu belirleyeceği alandır. Bu alanda Nakliye yöntemi, Şoför bilgileri taşıyıcı firma bilgileri, plaka bilgileri irsaliye senaryosu ve sevkiyat zamanı seçimleri yapılarak carisi e-irsaliye kullanıcısı olan firmalara e-irsaliye oluşturulabilir.

Not: İrsaliye senaryosu E-İrsaliye olduğu durumlarda sevkiyat zamanı girilmesi zorunludur. 

E-İrsaliye Uyarlaması: Buradan .xslt tasarımınızın ve betik kodlarınızın yer aldığı genel irsaliye uyarlamanız dışında başka bir uyarlama seçebilirsiniz. 

Malzeme Fişi: İrsaliye kaydedildikten sonra malzeme fişi ile bağlantı oluşur, oluşan malzeme fişine bu alandan ulaşılabilir.