ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış İrsaliyesi: Satır Detay Alanları "F9"

Satış İrsaliyesi ekranımızdayken herhangi bir satır üzerinde F9 tuşuna bastığımızda ve/veya satıra tıklandıktan sonra sağ kenarda yer alan "Seçili Satırı Güncelle" simgesine tıklandığında Satır Detay Alanları gelmektedir.

Genel, Talep Bağlantıları, Kalite Kontrol, Dış Ticaret, Özellik Değer Setleri, Diğer, E-İrsaliye başlıkları altında sekmeler olup irsaliye üzerindeki ürünlerin geniş detaylı bilgileri mevcuttur. 

1. Genel

Hesap Yuvarlama Tutarı: Buraya girilen tutar kadar ürün tutarında yuvarlama yapılır. Ürün tutarında yapılan yuvarlamayla KDV ve ürün net tutarı etkilenir. Bunlarla birlikte "Ödenecek Tutar" da değişecektir. (-1 ile 1 arasında bir tutar girilebilir.)

Hesap Yuvarlama Tutarı Örneği

Yuvarlama Tutarı: Sadece fatura tutarını yani "Ödenecek Tutarı" etkiler. (-1 ile 1 arasında bir tutar girilebilir.)

Ürün/Hizmet Açıklaması: Satıra eklemek istenilen bir ürün/hizmet açıklaması varsa buradan eklenebilir.

Sözleşme Satırı: Önceden oluşturulmuş olan sözleşme satırlarının eklenebileceği alandır.

Proje Hesabı: Satır üzerinde bulunan "Proje Hesabı" ile aynı alandır. Eğer satırda giriliyse burada da gözükecektir.

Masraf Merkezi: Satır üzerinde bulunan "Masraf Merkezi" ile aynı alandır. Eğer satırda giriliyse burada da gözükecektir.

Kantar Fişi: Ürün/hizmet satırına kantar fiş bilgisinin girilebileceği alandır.

Ödeme Planı Ref. Tarihi: Seçilen ödeme planındaki gün sayısına göre hesaplanan ödeme tarih bilgisidir.

Satır Ödeme Planı: Fatura ödeme planı olduğu gibi satır bazlı bir ödeme planı da eklenebilir. 

Teslimat Zamanı: Satır teslim edilme zamanıdır.

İzleme Numarası: Satıra izleme numarası girmek için ayrılmış alandır.

Satış Elemanı: Satır bazlı satış elemanı girilebilir.

Sipariş Satırı: Daha önceden sipariş olarak oluşturulmuş sipariş satırının seçildiği yerdir.

2. Talep Bağlantıları

Varsa satıra ait talepleri, talep bağlantılarını göstermektedir.

3. Kalite Kontrol

Kalite kontrol seti ürün atamalarını yapabilmek için eklenmiş bir alandır.