ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logo Ayarları

E-Fatura Fiş Türü Filtresi

İhtiyaçlarımıza göre Orkestra'ya admin olarak giriş yaptıktan sonra "Sistem Yönetimi/Sistem Ayarları/LOGO üzerinde "E-Fatura Fiş Türü Filtresi" alanına İşlem Kodları, Fiyat Farkını Dikkate Al seçeneklerinden tercihimize uygun olan kullanılır. Orkestra'yı yeniden başlatmamızla birlikte ayarlarımız aktif duruma geçecektir.

Şekil 1

E-Devlet Parametrelerini

Orkestranın gönderim esnasındaki E-Devlet Parametrelerini (vkn,adres ve gönderici ve alıcı birim posta kutusu bilgilerini vs.) Logosys'de oluşturduğumuz firma üzerinden mi yoksa Firma altındaki işyeri bilgilerinden mi okuyacağımızı belirleyeceğimiz alandır.

Firma - İşyeri

İhtiyaçlarımıza göre Orkestra'ya admin olarak giriş yaptıktan sonra "Sistem Yönetimi/Sistem Ayarları/LOGO üzerinde "E-Devlet Parametrelerini" alanına Firmadan Oku, İşyerinden Oku seçeneklerinden tercihimize uygun olan kullanılır. Orkestra'yı yeniden başlatmamızla birlikte ayarlarımız aktif duruma geçecektir.

Şekil 2

SQL Karşılama Kodu

SQL Veritabanı oluşturulduğunda Logo vertibanı ve Orkestra veritabanı Collation alanlarında SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS ve Turkish_CI_AS çakışması olabiliyor bu durumun düzeltilebilmesi için seçilecek alandır. Bu durumla ilgili hata alındığında SQL'de Logo ve Orkestra veritabanlarının Collation alanları kontrol edilir. Orkestra veritabanı Logo veritabanında yazanla aynı olmalıdır.

Orkestra'ya admin olarak giriş yaptıktan sonra "Sistem Yönetimi/Sistem Ayarları/LOGO üzerinde "SQL Karşılama Kodu" alanına Kullanma ya da TURKISH_CI_AS seçeneklerinden tercihimize uygun olan kullanılır. Orkestra'yı yeniden başlatmamızla birlikte ayarlarımız aktif duruma geçecektir.

Bu seçeneklerle problem çözülemezse tıklayınız.

Şekil 3

Nesne Yükleme

 

Şekil 4

Firma Türü Belirleme

 

Şekil 5

E-Arşiv Rapor Uygulama Durumu - Fatura

 

Şekil 6

E-Arşiv Rapor Uygulama Durumu - Detay

 

Şekil 7

GTB Hedef Tarih Alanı

 

Şekil 8

Sistem Ayarları