ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Yönlendirme Betikleri

Yönlendirme betiklerine yazılan kod ile Gelen faturanın, Alıcısının "iline" bakılarak faturanın ilgili firmanın "Gelen Kutusuna" aktarılması sağlanır.

Bunun için öncelikle yapılması gereken "e-Fatura İşyeri" tanımlamaktır.

İşyeri tanımlamak için;

1- E-Fatura Modülünden "e-Fatura İşyeri" nesnesine çift tıklanır.

2- Açılan listeden "Yeni" butonuna tıklanır.

3- Kod ve Açıklama kısmına işyeri ile ilgili istenilen bilgiler yazılır. Kolaylık olması açısından "Kod" kısmına ilin plaka kodu yazılmıştır. Siz kod ve açıklama kısmına istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz.

NOT: Burada tanımlanan işyerlerinin Logo'daki işyeri tanımlarıyla herhangi bir bağlantısı yoktur.

İş yerleri tanımlandıktan sonra, Yönlendirme betiği tanımalanabilir.

Aşağıdaki örnek kodda;

Faturanın alıcı adresindeki ilin "Ankara" olması durumunda, Gelen faturanın "9" nolu firmaya aktarılması sağlanmıştır.

Kodun son satırında yazan setBranchCode oluşturan iş yerinin Kodunu belirtmektedir.

İş yerlerinin koduna ilgili ilin plaka kodu yazılarak kolaylık sağlanmıştır.