ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Portalde Bekleyen Faturalar

Oluşturulan faturaların ZIP Dosyaları, Yükleme Araçları ile Portale yüklenebilir. Portale yüklenen faturalar Yükleme Araçları altından bulunan "Yüklenmiş Faturalarda" listelenmektedir. Yüklenen faturalar Portal üzerinden alıcılara gönderilebilmektedir.

Portalden fatura yüklemek için;

1- Öncelikle GİB portal'e kulanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız.

2- Yükleme Araçları menüsünden "Fatura Yükle" menüsüne tıklayınız.

3- Açılan sayfadan "Gözat" butonuna tıklayarak ZIP Türündeki faturayı seçiniz ve "Yükle" butonunu kullanarak işlemi sonlandırınız.

Bu işlem sonucunda yüklediğiniz fatura "Yüklenmiş Faturalar" listesinde listelenecektir.

Bu şekilde elle yüklenmiş faturları her defasında Portalden kontrol etmek yerine Orkestra içerisinden kontrol edebilir ve gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Portalde Bekleyen Faturaları Sorgulamak İçin;

1- E-Fatura içerisinde bulunan "Portalde Bekleyen Faturalara" çift ıklayınız.
2- Açılan Sorgulama Kriteri ekranında,  sorgulama yapılacak tarih aralığını belirleyiniz ve "İleri" butonuna tıklayarak işlemlere devam ediniz.

Bekleyen Faturalar listesinin boş gelmesi, Portalde bekleyen fatura olmadığını göstermektedir.

Bekleyen faturalar listesinde kayıt olması durumunda, kullanıcı isterse listedeki faturaları alıcıya gönderebilir. Faturaların yanlarında bulunan kutucukların işaretleri kaldırılarak sadece istenilen faturalarda alıcıya gönderilebilir.

  • Tümünü Seç: Listelenen yüklenmiş faturaların Hepsinin seçilmesini sağlar.
  • Tümünü Kaldır: Listelenen Yüklenmiş faturaların Hepsinin seçineğinin kaldırılması sağlanır.
  • Güncelle: Güncelle butonuna tıklanıldığı zaman açılan ekran üzerinde, Alıcı Posta kutusu değiştirilebilir ve Zarf Notu girilebilir.