ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fatura Tipleri : İstisna

Gelir İdare Başkanlığının UBL 2.1 geçiş ile yaptığı değişiklikler ile Orkestra E-Fatura üzerinde Güncellemeler olmuştur.

GİB’den güncelleme ile farklı tipte faturalar oluşturulmaktadır. Önceden bulunan Satış ve İade fatura tiplerine Tevkifat, İstisna ve Özel Matrah tipleri eklenmiştir.

İstisna

Eski versiyonlar da KDV si olmayan ürünlerin bulunduğu faturalar "Satış Faturası" olarak görünmekteydi. Güncelleme ile birlikte KDV si olmayan ürünlerin bulunduğu faturaların tipi "İstisna" olacaktır.

KDV siz ürün eklenen Faturalar gönderilirken eğer ilgili satırlara "KDV Muafiyet Kodu" eklenmemişse ekranda "(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir." uyarısı verilir.

KDV Muafiyet Kodu Eklemek İçin;

1. Bekleyen faturalardan ilgili faturayı açınız.

2- Açılan ekranda fatura satırları sekmesinden ilgili satırı açınız.

3- Gelen ekranda "KDV Muafiyet Kodu" alanı "..." simgesine tıklayarak KDV Muafiyet Kodunu seçerek kaydet butonuna tıklayınız.

Açılacak olan listede bulunan  kodlardan "200'lü ve 300'lü" kodlar seçilmelidir.

Kod listeden seçildiğinde "KDV Muafiyet Sebebi" alanı otomatik olarak doldurulacaktır.

NOT: İstisna tipindeki faturanın her bir satırı için "KDV Muafiyet" kodu eklenmelidir.

Faturanın XML'i oluşturulup önizleme yapıldığında "Fatura Tipi'nin İSTİSNA" olduğu görülecektir.