ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Eskolasyon Nasıl Yapılır?

Süreç tasarımı yapılırken gerektiği durumlarda görevlerin üzerine "Zaman Sınırlayıcı" eklenebilir. Zaman sınırlayıcı bağlı olduğu görevin belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda, görevi otomarik tamamlar, başarısız olarak işaretler, iptal eder yada üst merciye taşıma işlemini yapar.

Zaman sınırlayıcıyı görev üzerine eklemek için;

- İlgili elaman sayfanın sağında bulunan alandan seçilir.

- Eklenmek istenilen görevin üzerine bırakılır. (Görev üzerinde herhangi bir yere sürükle-bırak yöntemiyle taşınabilir)


Zaman Sınırlayıcı Özellikleri

Görev üzerine eklenen zaman sınırlayıcının çalışabilmesi için özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Zaman sınırlayıcının üzerine çift tıklayarak özelliklerini açınız.

Süreç Adımını Tamamla/İptal Et: Zamanlayıcının eklendiği süreç adımından çıkan oklar varsa bu okların devam etmesi yada iptal edilmesi işleminin belirlendiği yerdir.

Görev Adımını

İşlem Yapma:  Zamanlayıcının vakti geldiğinde ilgili görev üzerinde herhangi bir işlem yapmaması sağlanır.

Üst Merciye Taşı
: Zamanlayıcının eklendiği görev adımı, zamanlayıcıda belirlenen zamanda tamamlanmazsa, ilgili görev adımında belirtilen eskolasyona göre üst merciye (yöneticisi, personel, süreç değişkeni vb.) atanır. Görev üst merci tarafından devam ettirilir.

İptal Et: Zamanlayıcının eklendiği görev adımı zamanlayıcıda belirlenen zamanda tamamlanmazsa, sistem tarafından otomatik "İptal Edilir".

Başarısız Olarak İşaretle: Zamanlayıcının eklendiği görev adımı zamanlayıcıda belirlenen zaman diliminde tamamlanmazsa, sistem tarafından "Başarısız Olarak" tamamlanır.

Tamamla: Zamanlayıcının eklendiği görev adımı zamanlayıcıda belirlenen zaman diliminde tamamlanmazsa,  sistem tarafından otomatik olarak "Tamamlanır".

 

Zamanlayıcı Başlagıcı 

İşlem Başladığında: Zaman Sınırlayıcının çalışması için ilgili görevde işlemin başlaması olması gerekmektedir. Örneğin sürecin 3. adımına Zaman Sınırlayıcı eklediniz. 3. işlemin çalışma sırasında geldiğinde "Zaman Sınırlayıcıda" belirtilen süre içerisinde (30 dakika, 1 saat, 2 hafta vb.) görevin tamamlanması beklenir. Görev bu süre içerisinde tamamlanmaz ise süreç adımı ve görev adımı seçilen özelliklere göre devam eder. (iptal et, tamamla, başarısız olarak işaretle vb.)

Süreç Başladığında: Zaman Sınırlayıcının çalışması için sürecin başlaması yeterlidir. Örneğin sürecin 3. adımına Zaman Sınırlayıcı eklediniz. Süreç başlar başlamaz "Zaman Sınırlayıcı" çalışır.


Zamanlayıcı Özellikleri

Bütün zamanlayıcı özelliklerinde belirli bir süreyi nokta atışı verebilir (3. dakika, 5. gün, 2. hafta, 4. ay vb.) yada öncesi ve sonrası seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Zaman sınırlayıcı da çoğunlukla belirli bir zamanın sonrası işaretlenir. Ama bazı özel durumlarda, 2 ay sonrası 5 saat öncesi yada 3 ay sonrası 30. dakika gibi tanımlamalar yapılmak istenebilir. Bu durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Örneğin şu an tarihin 24.06.2013 15:27 olduğunu varsayalım. Dakika alanına; "26. dakika" seçmeniz durumunda sistem uyarı verecektir. 27,28, 29 gibi şu an içineb uludnuğunuz saat dilimindeki dakika baz alınır.

Aynı şekilde gün alanına; 23.gün gibi bir tanımlama yapmak isterseniz yine sistem sizi uyaracaktır.

Dakika: Zamanlayıcının dakika cinsinden çalışması için kullanılır. (20.dakika, 45 dakika sonrası vb.)

Saat:  Zamanlayıcının saat cinsinden çalışması için kullanılır. (5 saat sonrası vb.)

Gün: Zamanlayıcının gün cinsinden çalışması için kullanılır. (10 gün sonrası vb.)

Hafta: Zamanlayıcının hafta cinsinden çalışması için kullanılır. (3 gün sonrası vb.)

Ay: Zamanlayıcının ay cinsinden çalışması için kullanılır. (2 ay sonrası vb.)

Yıl: Zamanlayıcının yıl cinsinden çalışması için kullanılır.

NOT: Zaman Sınırlayıcıyı bir göreve eklediğiniz zaman (Tamamla, İptal Et, başarısız Olarak İşaretle)  zaman sınırlayıcıdan bir ok çıkarıp başka bir göreve bağlamanız gerekmektedir. Eğer zaman sınırlayıcıdan herhangi bir göreve ok çıkarılmaz ise süreç ilerlemez. Üst Merciye Atama durumunda ok çıkarılmasına gerek yoktur.