ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç Kısayol Grupları

Oluşturulan süreç kısayollarını belirli gruplara dahil ederek, daha düzenli bir görünüm sağlayabilirsiniz.

YETKİLENDİRME

Süreç Kısayol Grubu ekleme, listeleme vb. yetkileri vermek için;

1- Sistem Yönetiminden "Yetki Paketleri" seçilir.

2- Yetki verilecek kullanıcıların dahil olduğu yetki paketi açılır.

3- Yetki paketindeki Nesnelerden "Süreç Kısayol Grubuna" çift tıklanarak istenilen yetkilendirme yapılır.

Önceden Oluşturulmuş Kısayola, Süreç Grubu Eklemek

Süreç kısayol grupları, illaki kısayol oluşturulurken eklenmek zorunda değildir. Önceden oluşturulan süreç kısayollarına, süreç kısayol grubu eklemek için;

1- Süreç Yönetiminden, Kısayollar Listesine tıklayınız.

2- Açılan "Süreç Kısayolları" listesinden "Grup" ekleyeceğiniz kısayolu açınız.

3- Oluşturlan süreç kısayolu ekranından "Süreç Grubu" alanına, kısayaol ile ilgili grubu ekleyerek ekranları kayıt ediniz.

Süreç Kısayol Gruplarının Görüntülenmesi

Oluşturulan süreç kısayol gruplarının, seçildiği süreçler kısayolalr ekranında aşağıdaki gibi görüntülenmektedir.