ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dosyalama sisteminde sizin belirleyeceğiniz sınırsız sayıdaki dosya kategorisi ve işlem kategorisi herhangi bir dosya veya klasör ile ilişkilendirilebilir. Bunların yanında dosya veya klasörler, firmalar veya kişiler ile ilişkilendirilebilir. Tüm ilişkilendirme operasyonları sınırsızdır. Bir başka deyişle bir dosya için yüzlerce ilişki tanımlanabilir.

Bu sayede "A... firması yada B kişisi ile ilşikilendirilmiş ama aynı zamanda enerji sektörü ile ilgili dosyaları" kolaylıkla listeleyebilirsiniz.

İşlem kategorileri; dosyalar üzerinde yapılan işlemlerin kategorilendirildiği kayıtlardır. Örn: Tasarım kategorisi adlı yeni bir işlem kategorisi açtınız. Tasarım Kategorisi altına ise; logo çalışmaları, broşür çalışamaları, afiş çalışamaları v.b. kategoriler açabilirisniz. Bu kategoriler ile eşleşen dosyalarınıza ilgili kategorileri seçerek hem kayıtlarınızı düzenli tutmuş olursunuz hemde aramalarda size yardımcı olur.

Dosya Kategorileri ile dosyalarınızı çeşitli kategorilere ayırabilirsiniz. (Fatura "2009 faturalar, 2008 faturalar v.b.", İhale Dosyası, İthalat Dosyası, Pazarlama Dosyası v.b.) İşlem kategorilerinde olduğu gibi kayıtlarınızın düzenli tutulmasında ve aralarınızda size yardımcı olacaktır.

 

İşlem Kategorileri Listeleme Ekranı

İşlem Kategorisi Oluşturma

Dosya Kategorileri Listeleme Ekranı

Dosya Kategorisi Oluşturmak