ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dosya Kategorisi Oluşturmak


Dosya/dizinlere dosya kategorisi eklemek için ;

"Dosyalama Sisteminde" iken ilgili dosya yada dizin seçildikten sonra sağ tıklanır ve açılan seçeneklerden "Özellikler" komutu seçilir.

Dosya/dizin özellikleri kartında bulunan "Kategoriler" sekmesine tıklanarak "Dosya Kategorileri" alanı altında bulunan "Listeden Ekle" ya da "Ağaçtan Ekle" butonlarına tıklanır.

Belgelerinizi kategorilere dahil etmek arama filtreleme sırasında size kolaylık sağlayacaktır.

 


Yeni Dosya kategorisi oluşturmak yada eklemek için "Ağaçtan Ekle" butonuna tıklandığında açılan ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

 


Daha öncesinde hiç dosya kategorisi eklenmemiş ise ekranınız boş olarak gelecektir ve dosya kategorisi oluşturmaya "İşlemler" altında bulunan ve mor okla gösterilen "Yeni Kategori" oluştur simgesine tıklayarak başlayabilirsiniz.

Oluşturacağınız kategoriler firmanıza ve yaptığınız işlere  özeldir. Örneğin faturalarınızı yıllara, aylara göre ( 2005 -2006- 2007..), gelen fatura tipine göre (su ,elektirik v.b.) farklı şekillerde dosyalara ayırabilirsiniz.

"Yeni Kategori Oluştur" derseniz "Fatura, İhale, İhracat, İthalat, Pazarlama, Satış, Tasarım" gibi ana kategoriler oluşturmuş olursunuz.
"Yeni alt kategori oluştur" derseniz seçmiş olduğunuz ana kategori altına alt kategoriler oluşturmuş olursunuz. Oluşturmuş olduğunuz dosya kategorisinin kod, açıklama yada kullanım duurmunda herhangi bir değişiklik yapmaj isterseniz yeşil okla gösterilen "Seçili kaydı Güncelle" simgesine tıklamalısınız.

İthalat Dosyası altına yeni bir alt kategori açamak için "İhtalat" seçili hale getirilir ( Üzeri mavi olur) ve "İşlemler" altında bulunan "Yeni alt kategori oluştur" yazısına tıklanır.

 


Yeni Kayıt Dosya Kategorisi ekranında oluşturulacak olan alt kategoriye ait "Kod Ve Açıklama" yazıldıktan sonra menüde bulunan "Kaydet" simgesine tıklanarak işlem tamamlanır.

 


Yukarıdaki ekran görüntüsünde işaretlendiği gibi "İthalat Dosyası" alt kategori olarak "2006-2008" kaydı eklenmiştir. "2006-2008 İhtalat Dosyası" aştına da alt kategoriler eklenmek istenirse yine aynı işlemler uygulanır. Alt kategori eklenecek bir üst kategori seçili hale getirlir ve "Yeni alt kategori oluştur" simgesine tıklanır. Açılan ekrandan kod ve açıklaması yazılarak kayıt işlemi tamamlanır.

 


Kategori oluşturma işlemini "Ağaçtan Ekle" butonuna tıklayarakta yapabilirsiniz."Listeden Ekle" düğmesin basıldığında aşağıdaki "İşlem Kategorileri" ekranı açılacaktır. "Ağaçtan Ekle" ekranından farklı olarak oradaki tüm kategori ve alt kategoriler burada liste halinde sıralanmaktadır.

 


Yeni kategori eklemek için üst menüde bulunan "Yeni" simgesine tıkladığınızda "Ağaçtan Ekle"de açılan Yeni kayıt Dosya Kategorisi ekranı açılacaktır.

 


"Listeden Ekle"listeleme ekranında oluşturulan yeni kayıtlar "Ağaçtan Ekle" listeleme ekranında yeni kategori olarak kayıt edilecektir.
                                             

İşlem Katgorilerinizi toplu olarak görebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz diğer bir yöntem ise;

Genel Perspektif > Şirket Yönetimi > Tanımlar > Dosya Kategorileridir.

Kategorilerinizin kayıt durumu değiştirilmişse ( Kullanım dışı / Bloke Edilmiş ) Dosyalarınza kategori seçerken kayıt durumu değiştirilmiş kayıtlar görüntülenmeyecektir. Kayıt durumu Kullanım dışı yada bloke edilmiş olarak değiştirilmiş kayıtların tekrar "Kullanımda" olarak değiştirilmesi için bu ekrandan işlem yapılması gerekmektedir.

Hangi kaydın kayıt durumu değiştilecek ise ilgili kayıt açılır ve "Kayıt Durumu" seçeğinden istenilen durumu seçilir. Bu ekrandan oluşturulan her kayıt yukarıdaki örnekteki gibi (2006-2008 İthalat  ) yeni kategori olarak kayıt edilecektir.