ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dosyalama Sisteminde Yetkilendirme

Dosyalama sisteminde kullanıcılara yetki vermek için "Kök Klasörler" kullanılır. Kök Klasörler üzerinde yetki vermeyi sadece "Sistem Yöneticileri" yapabilir. Diğer standart kullanıcılar "Kök Klasörlere" sağ tıkladıklarında  "Özellikler" seçeneğini göremezler.

Sistem Yöneticisi, yetkilendirme yapacağı "Kök Klasöre" sağ tıklar ve açılan seçeneklerden "Özellikler" komutu seçer.

Herhangi bir "Kök Klasöre " verdiğiniz yetkiler otomatik olarak o Kök Klasör altında bulunan "Başlangıç Dizinleri, alt dizin ve dosyalar" için de geçerli olacaktır.

"Kök Klasör" özelliklerine tıklandığında açılan ekranda bulunan"Güvenlik" sekmesinden tüm kullanıcıları, kullanıcı gruplarını ya da tek tek istediğiniz kullanıcıları yetkilendirebilirsiniz.

Dosyalama Sistemi Yetkiler


Kullanıcı gruplarına yetki vermek için "Grup Ekle" butonuna tıklanmalıdır. Açılan listeden yetkilendirlecek grup seçilir ve listeye eklenir.

Aynı işlemi bir yada birden fazla kullanıcı için "Kullanıcı Ekle" butonunu kullanarak yapabilirisniz.

Listeye eklediğiniz kullanıcı yada kullanıcı gruplarına yetki vermek için;

1- Yetki vereceğiniz grubu seçili hale getiriniz. (Üstüne bir kez tıklayınız "seçili grup yada kullanıcının üstü mavi olmalıdır")

2- Listelenmiş olan yetkileri "Alt dizin açma, Okuma Silme, Adını Değiştirme, Yerel Kaydetme v.b." yetkileri yanlarında bulunan kutucukları işaretleyerek verebilirsiniz.

Yetki Tanımları

Alt Dizin Açma : Kullanıcıların,Kök klasörler içerisinde yeni dizin açabilme yetkisidir.

Dizin Silme: Oluşturulmuş dizinleri silebilme yetkisidir.

Listeleme: Oluşturulmuş dosyaların listelenebilmesidir.

Okuma: Oluşturulmuş dosyaları açıp içeriğini görüntüleyebilme yetkisidir. ( Örn: Bir kullanıcıya listeleme yetkisi verip okuma yetkisi vermeyebilirsiniz. Bu durumda kullanıcı dizinde hangi dosyalar olduğunu görebilir fakat dosyayı açıp içeriğini inceleyemez.)

Yerel Kaydetme: Orkestra içerisindeki dosyaları bilgisayarına yada harici bir diske kaydedebilme yetksidir. (Bu yetki  "İzin Yok" olarak işaretlenirse, yetki verilen kök klasör ya da dizin altında bulunan hiç bir dosya yada altdizin kullanıcı tarafından bilgisayarına kayıt edilemez.

 

Dosyalama Sistemi Yetkiler


Yazma
: Dosyaları açıp üzerinde değişiklik yapabilme yetkisidir.

Adını Değiştirme: Yetki verilen kök dizinde bulunan dosya/ dizin adlarının değiştirilebilme yetkisidir.

Silme:Dizin, alt dizin ve dosyaların silinebilmesi yetkisinin kullanıcılara verilmesidir.

Yazdırma ( Print ): Orkestra içerisinde oluşturulan dosyaların yazdırılması yetkisidir. Bu yetki verilmeyen kullanıcı o yetkinin bağlı olduğu kök klasör veya altdizinler altında bulunan dosyaları yazdıramaz.

Güvenlik Değiştirme
: Kullanıcıların dizinler üzerinde yetkilendirme yapabilmesine olanak sağlamasıdır.

Kategori Değiştirme: Dizin, alt dizin ve dosyalara sağ tıklanıp özellikleri açıldığında "Kategoriler" sekmesinde bulunan "İşlem ve Dosya Kategorileri" alanlarında güncelleme yetkisinin olup olamamasıdır.
Yetki verilmemişse ilgili alt dizin ve dosyaların kategorileri değiştirilemez yenileri eklenemez ve çıkartılamaz.

Detayları Değiştirme
:Dizin yada dosyalara sağ tıklanıp özellikleri açıldığında "Detaylar" sekmesinde bulunan alanların güncellenebilir olup olmamasının verileceği yetkidir.

İlgilileri Değiştirme: Dizin yada dosyalara sağ tıklanıp özellikleri açıldığında "İlgililer" sekmesinde dosyalara ait ilgili firma ve ilgili kişilerini güncelleyebilme yetkidir. Yetki verilmemişse ilgili firma yada kişi başka kayıtlarla değiştirilemez.Eklenmiş olan ilgililer silinemez.

Sürüm Görüntüle: Sürüme eklenmiş dosyaların sürüm bilgilerinin görüntülenmesi yetkisidir.

Sürüm Ekle:Dizin, alt dizin veya dosyalara sürüm ekleme yetkisinin verilip verilmemesidir.

Sürüm Silme: Sürüme eklenen dizin, alt dizin veya dosyaların oluşturulmuş  sürüm kayıtlarını silebilme yetkisidir.

NOT: Kök klasöre yetki verilirse o kök klasör altında bulunan bütün dizin, altdizin ve dosyalara yetki otomatik olarak verilmiş olur.

"Kök Klasör" Özelliklerinde bulunan diğer bir sekme ise "Detaylar". Burada yer alan "*Geri Dönüşüm Aktif" ibaresi o kök klasör içerisinde bulunan dizin, altdizin ve dosyalardan hangisi hangi kullanıcı tarafından ne zaman silinirse silinsin geri dönüşüm kutusunda saklanır. Sistem yöneticisi geri dönüşüm kutusundan silme eylemine ait bütün ayrıntıları görebilir ve dosyaları geri yükleyebilir.

İstatikler;
İlgili kök klasör içerisinde bulunan dosya, sürümlü dosya ve dizin sayısının, dosyaların toplam ne kadar yer kapladığının görüntülenebileceği alandır.

Dosyalama Sistemi Yetkiler

 

Dizin;

Salt Okunur işaretlenmesi durumunda Kullanıcılar dosyayı sadece "Okuma" modunda açabilirler. Üzerinde değişiklik yapamazlar.

Adı Değiştirilemez işaretlenmesi duruunda dosyanın adı hiçbir kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Dosyayı Kilitle işaretlenmesi durumunda ilgili dosya üzerinde birden fazla kullanıcının aynı anda çalışması engellenir. İkinci kopyayı açmak isteyen kullanıcı dosyayı sadece görüntüleme modunda açabilecektir.

Sürüme Otomatik ekle seçilirse aynı dosyayı birden fazla kişi açması durumunda ilk açan kişi dışındakilerin dosyayı sadece görüntüleme modunda açmasını sağlar.