ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Web Postaya Erişim Engellenebilir mi?

Orkestra Dosyalama sistemindeki dosyalara ve e-postalarınıza web üzerinden erişebilirsiniz. Web'den dosyalarınıza yada e-postalarınıza ulaşmak için Sistem yöneticiniz tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektedir.

Varsayılan yetkilerde hiçbir kullanıcı için erişim izni verilmemiştir.
Sistem Yöneticisi yetkilendirmek istediği kullanıcıların bağlı olduğu yetki paketinden "Operasyonlar" alanına geçiş yaparak yetkilendirme işlemini yapabilir.