ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

PERSONEL KARTI EKLENTİLERİ

PERSONEL KARTI EKLENTİLERİ


Personel kartı Eklentiler sekmesinde personele ilişkin bağlantılar bulunmaktadır.

Personel Kartı Eklentiler sekmesine;

1- Genel Perspektifte, Kurum Yönetimi seçilir.

2- Kurum yönetiminde bulunan nesnelerden Personeller çift tıklanır.

3- Personel listesi ekranında yeni bir kayıt eklemek için Yeni Personel seçimi yapılır. Var olan bir kayıt düzenlenecek ise ilgili kayıt seçilerek Değiştir seçimi yapılır.

4- Personel kartı içerisinden Eklentiler sekmesi seçilerek aşağıdaki başlıklara ait tanımlamalar yapılabilir.

Resim 1

Bordrodan Ödemeler

Bordrodan Ödeme Satırları

Bordro Devir Bilgileri

Bordro Personel Hesaplama Tanımları

Disiplin Kayıtları

Finansal İşlem Satırları

Giysi/Teçhizat Bilgileri

Görevler/Sorumluluklar

Günlük Çalışma Bilgileri

İşyeri Geçmişleri

İzin Hakediş Kayıtları

İzin İşlemleri

Mesai Bilgileri

Otomatik BES Katılımları

Öğrenim Kayıtları

Personel Aile Üyeleri

Personel Belge Kayıtları

Personel Evrak Listesi

Personel Girişleri/Çıkışları

Personel İK Tanımları

Personel Teşvik Kartları

Sendika/Dernek Üyelikleri

Yabancı Dil Seviyeleri

Yetkinlikler

Zaman Çizelgesi Rolleri

BORDRO PERSONEL HESAPLAMA TANIMLARI

GİYSİ/TEÇHİZAT BİLGİLERİ

GÖREVLER/SORUMLULUKLAR

GÜNLÜK ÇALIŞMA BİLGİLERİ

İŞYERİ GEÇMİŞLERİ

İZİN İŞLEMLERİ

MESAİ BİLGİLERİ

OTOMATİK BES KATILIMLARI

ÖĞRENİM KAYITLARI

PERSONEL AİLE BİLGİLERİ

PERSONEL BELGE KAYITLARI

PERSONEL EVRAKLARI

PERSONEL GİRİŞLERİ/ÇIKIŞLARI

PERSONEL İK TANIMLARI

SENDİKA/DERNEK ÜYELİKLERİ

GELİŞMİŞ İPUCU PENCERESİ