ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SGK İŞE GİRİŞ / ÇIKIŞ BİLDİRGELERİ

SGK İŞE GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLDİRGELERİ


1-İşyeri WEB Servis Hesabı Tanımı

SGK Web Servis Hesabına Yasal Kurum ya da İş Birimi Eklentilerinden erişim sağlanmaktadır.

Resim 1
   

Kullanım Yeri : Varsayılanda SGK Tescil olarak gelmekte ve değiştirilmemektedir.

İşyeri : SGK web servisi ile bağlantı sağlanacak İşyeri bu alana seçilir.

Kullanıcı Adı : SGK web servisine bağlantıda kullanılan 11 hane Kullanıcı Adı bu alana girilmelidir.

Sistem Şifresi : SGK Web servise bağlantıda kullanılan Sistem Şifresi bu alana girilmelidir.

Kullanım Yeri : Test Hesabı ve Canlı Sistem olmak üzere iki parametreden oluşmaktadır. SGK Web Servisine bağlanmak için Canlı Sistem seçilmelidir.

İşyeri Şifresi : SGK Web servise bağlantıda kullanılan İşyeri Şifresi bu alana girilmelidir.

İşyeri Kodu : SGK Web servise bağlantıda kullanılan 4 hane İşyeri Kodu bu alana girilmelidir.

İşyeri Sicil : 26 hane SGK İşyeri Sicil Numarası bu alana girilmelidir.

 

2-Personel İşe Giriş İşlemi

Personel İşe Giriş İşlemi yapılır.

Personel Girişleri/Çıkışları listesi Çark seçeneklerinden Seçili Giriş Kayıtları İçin Bildirge Oluştur seçimi yapılır.

Resim 1
   

İşe Giriş Bildirgesi Hazırlama sihirbazında bildirge için gerekli olan alan kontrolleri yapılır. Tanımlardaki eksik bilgiler log detaylarında gösterilmektedir.

Resim 1

 

 3-SGK BİLDİRGESİ GÖNDERİMİ

SGK Bildirgeleri Nesneleri altından oluşturulan bildirge açılır.

Bildirge ilk oluşturulduğunda kayıt durumu Hazır olarak oluşmaktadır.  

Resim 1

SGK’ ya bildirimi yapılacak bildirgenin Çark seçeneklerinden Bildirgeyi Web Servis İle Gönder seçimi yapılır.

Resim 1

Gönderim ile ilgili loglar kontrol edilir.

SGK WEB Servisine gönderimin tamamlanması ile birlikte bildirge Gönderildi durumuna gelir.

Gönderimin tamamlanmasının ardından Bildirgeyi Web Servisi İle Sorgula seçimi yapılarak durum sorgulaması yapılır.

Resim 1

Sorgulamanın tamamlanması ile birlikte Kayıt Durumu Sorgulandı olarak güncellenir.

 

SGK Bildirge Cevaplarından Belge Numarası ve SGK İşe Giriş Bildirgesi formu bilgisayara indirilebilir.

Resim 1