ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ELEKTRONİK İMZA

ELEKTRONİK İMZA

 1. YETKİ PAKETİ

Orkestra sistemi içerisinde yer alan Sistem Yönetimi-Yetki Paketleri nesnesinden yetkilendirme yapılabilmektedir. Yetki paketi içerisinde yer alan İnsan Kaynakları  içerisinden;

 • İK Portal Tanımı
 • İK Portal Kullanıcısı
 • Personel Bordro Eki -Bordro PDF Yöneticisi

ilgili yetkilendirmeler yapılabilir.

Yetki Paketi
Yetki Paketi

2- İK PORTAL TANIMI

Bağlantı ayarlarının yapıldığı program nesnesidir. İnsan Kaynakları nesnesi içerisinde yer alan IK Tanımları alanında bulunmaktadır.

Genel sekmesi tanım alanları;

 • Bordro E-Posta Gönderimi

o   Devre Dışı

o   Gönderilsin

 • Bordro SMS Gönderimi

o   Devre Dışı

o   Gönderilsin

 • Bordro Tasarımı > Personel bordrosu raporlarından digital imza ile imzalanacak rapor tasarımı bu alandan seçilecektir.
 • Zaman Damgası Kullanıcı
 • Zaman Damgası Şifresi

IK Portal Tanımı-Genel Sekmesi
 

İmza İçeriği sekmesi tanım alanları;

 • Firma Adı
 • İlgili Birim
 • Konum
 •  Kurum Onay Metni
IK Portal Tanımı-İmza İçeriği Sekmesi

IK PORTAL KULLANICISI

İlgili portal kullanıcısı tanımı İnsan Kaynakları nesnesi içerisinde yer alan IK Tanımları-IK Portal Kullanıcıları bölümünden yapılmaktadır.

IK Portal Kullanıcısı
 

ZAMAN DAMGALI PDF OLUŞTURULMASI

İnsan Kaynakları içerisinde yer alan Personel Bordrosu nesnesinde Çark seçeneklerinden Zaman Damgalı PDF Oluştur ile bordro bazlı pdf oluşturulabilmekte, puantaj dönemi üzerinden ise Zaman Damgalı PDF Oluştur işlemi ile dönemde kayıtlı tüm bordrolar için pdf oluşturulabilmektedir.

Personel Bordrosu-Zaman Damgalı PDF Oluşturma
 

Oluşan zaman damgalı raporlar Personel Bordrosu > Eklentilerinden görüntülenebilmektedir.

WEB TARAYICIDAN RAPOR KONTROLÜ

Oluşan raporların WEB tarayıcıdan kontrol edilmesi için; IK Portal Tanımında girilen bağlantı adresinde GUID alanına Personel Bordro Ekinde oluşan Veri Anahtarı girilerek herhangi bir WEB tarayıcısından raporlar görüntülenebilmektedir.

Tarayıcıdan adres aşağıdaki gibi girildiğinde ilgili bordroya sahip İK Portal Kullanıcı tanımlarında girilen kullanıcı şifresi ve doğrulama kodu (captcha) ile rapor tarayıcı üzerinden açılabilmektedir.

http://b2.orkestra.com.tr:8090/hrpr/b58630a2-1127-4902-8d0b-0ba3c6ec0eb2

Çalışana ilk gönderilen raporda zaman damgası ile imzalanmış raporun oluşturulma tarihi ve zamanı görünmektedir.

Çalışanın onay vermesi ile birlikte rapor üzerinde onay zaman damgası eklenmektedir.