ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İNSAN KAYNAKLARI YETKİLENDİRME

İK Yetkilendirmeleri, ilgili yetki paketi içerisindeki  "Nesneler ve Operasyonlar" sekmelerinden yapılabilmektedir.

Admin kullanıcısı ile giriş yapılarak "Sistem Yönetimi > Yetki Paketleri"ne giriş yapılır.

 

Nesneler sekmesinden "İnsan Kaynakları" modülü ile ilgili detaylı yetkilendirme satırlarına ulaşılabilmektedir.

 

Operasyonlar sekmesinden "İK Operasyonları" yetkilendirme satırlarına ulaşılabilmektedir.

İK Operasyonları nesnesinde yer alan "Personel Maaş Yöneticisi" nesnesine verilecek yetki ile "Personel Listesi"nde yer alan personel kayıtlarında "Ücret Bilgileri" operasyonlarını içeren alan açılıp kapatılabilmektedir.

Bu yetkiyi kaldırmamız ile Personel Cari hesaplarında Hesap Toplamları alanı kalkmaktadır.

Cari Hesaplar içerisinde Personeller için açılmış olan Cari Hesapları görme yetkisi Finans/Muhasebe içerisinde bulunan Cari Hesap yetki detayı ekranından verilmektedir. Bu yetkisi olmayan kullanıcılar Personel Cari Hesaplarını göremeyecektir.