ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

FİİLİ HİZMET ZAMMI

FİİLİ HİZMET ZAMMI

Fiili hizmet süresi zammı, çalışma koşullarındaki zorlukların meydana getirdiği yıpranmaların etkisini dengelemek amacıyla getirilen bir sosyal güvenlik hakkıdır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili yönetmelik ile belirlenen iş veya işyerlerinde çalışanlara mevcut prim gün sayısına ilave olarak gün kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Yıpranma süresi olarak da adlandırılan SGK fiili hizmet zammına tabi iş/işyerlerinde çalışanların her 360 günlük çalışma karşılığında ilave gün verilir.

Orkestra içerisinde IK Modülü nesnesinde Fiili Hizmet Zammı tanımlamaları ve hesaplaması pratik bir şekilde yapılmaktadır. Fiili Hizmet Zammı için Orkestra içerisinde Fiili Hizmet Zammı Hesap Kartları ve Fiili Hizmet Gün Sayıları olmak üzere iki adet nesne bulunmaktadır.

1-      Fiili Hizmet Zammı Hesap Kartları

Orkestra Genel Perspektif ekranında IK Tanımları içerisinden Fiili Hizmet Zammı Hesap Kartları nesnesine ulaşabiliriz.

Fiili Hizmet Zammı Kartı nesnesinde bulunan alanlar aşağıda yer almaktadır.

Kod: Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Gün Sayısı: Oluşturulacak hesap kartı için ilgili personel eklenecek hizmet süresini belirtmektedir.

Hesaplama Çarpanı (%): Sicil kartı içerisinde Fiili Hizmete tabii personeller için yapılacak olan seçimle beraber hesaplama içerisinde kullanılır.

Belge Türü: Fiili Hizmete tabii Belge Türlerinden bir tanesi seçilmektedir.

Fiili Hizmet Zammı Hesap Kartları
 

2-     Fiili Hizmet Gün Sayıları

Orkestra Genel Perspektif ekranında IK Hareketleri içerisinden Fiili Hizmet Gün Sayıları nesnesine ulaşabiliriz.

Bu nesnede Yeni kayıt oluşturmak istediğimizde gelen ekranda Fiili Hizmet uygulanacak Bordro Dönemi, ilgili personel ve işveren maliyetine yansıyan tutarın kaç gün üzerinden hesaplama yapılacağı belirtilmektedir.

Fiili Hizmet Gün Sayıları
 

Yukarıda belirtilen tanımlamalar yapıldıktan sonra Fiili Hizmet Zammı hesaplaması ve bordroda işveren maliyetine yansıması için Orkestra içerisinde Personel Listesi nesnesi IK Bilgileri sekmesinde ilgili personele ait Fiili Hizmet Zammı kartı seçilmelidir.

Fiili Hizmet Zammı Kartı Seçimi - IK Bilgileri

3-     Sistem Ayarları

Sistem Ayarları içerisinden Fiili Çalışma Eksik Gün bildirimi için seçilmesi gereken Eksik Gün Sebebini belirtebilir ve burada belirtmiş olduğunuz eksik gün sebebini yansıtabilrsiniz.

Sistem Ayarları

4-     Fiili Hizmet Zammının Bordroya Yansıma ve Hesaplanması

Bordro içerisinde ise Gelişmiş sekmesinde personele ve o ay bordrosuna ait olan Fiili Hizmet Gün Sayısını ve Fiili Hizmet Kartını görebiliriz.

Fiili Hizmet Zammı Bilgileri - Personel Bordrosu

Fiili Hizmet Zammı örnek bordro hesaplaması aşağıda yer almaktadır.

Örnekte Asgari-Net ücret alan personel için fiili hizmet gün sayısı 20 ve hesaplama çarpanı 1,5 olacak şekilde tanımlamalar yapıldıktan sonra bordro hesaplaması;

Personel ilgili ayda brüt ücret: 6.471

Günlük Ücret: 6.471/30 = 215,70

20 Günlük Fiili Hizmet: 215,70 * 20 = 4.314

1,5 Hesaplama Çarpanı: 4.314*0,015 = 64,71

Yani ilgili bordroda işveren maliyetine 64,71 TL tutarında bir ücret yansıyacaktır.

İşveren Maliyeti: 6.471(Personel Brüt Ücret) + 1.326,56(İşveren SGK Payı) + 129,42(İşveren İşsizlik Sig.) + 64,71(İşveren Yansıyan Fiili Hizmet Tutarı) = 7.991,69

Personel Bordrosu