ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

IZIN İŞLEMLERİ

İZİN İŞLEMLERİ


Personellerin izin kullanımları izin işlemleri altından kayıt altına alınmaktadır.

Yeni bir İzin İşlem Kaydı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İK nesnelerinden İzin İşlemleri çift tıklanarak İzin İşlemleri listesine erişilir. Yeni bir kayıt yapmak için İzin Kullanımı seçimi yapılır.

Resim 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır. Sıralı kod gelmesi istenirse F8 kısayolu ile otomatik kod oluşturulur.

Açıklama: İzin İşlemi ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Talep, Değerlendiriliyor, Onaylandı, Reddedildi, İptal Edildi, Gerçekleşti seçeneklerinden oluşmaktadır. İzin işleminin izin hesaplamalarına etki etmesi isteniyor ise izin durumu mutlaka Gerçekleşti yapılmalıdır.

İzne Konu Çalışan: İzin kullanan kullanıcı seçimi bu alana yapılmalıdır.

İzin Türü: Hangi tür izin kullanılacak ise bu alana seçim yapılmalıdır.

SGK Eksik Gün Sebebi: Toplu bordro oluşturulduğunda eksik günü olan personeller için, eksik gün sebebinin bordroya direkt yansıması için kullanılır. Bir personelin aynı puantaj döneminde birden fazla eksik günü bulunuyor ise sistem ayarlarında bulunan seçimden dolayı bordroda eksik gün sebebi 'Birden Fazla' şeklinde gelecektir.

Detaylı bilgi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşlem Zamanı: İzin kaydının oluşturulduğu zaman bilgisi bu alana gelmektedir. İstenirse değiştirilebilir.

İşlem Türü: Otomatik olarak İzin Kullanımı gelmekte ve değiştirmeye karşı kapalıdır.

Puantaj Durumu: İzin işleminin puantaj kartına aktarılıp aktarılmayacağı bu alandan belirlenir. Dahil Et ve Yer Almasın seçeneklerinden oluşmaktadır.

İzin Defterinde: İzin işlemin izin defterine yazılıp, yazılmayacağı bu alanda belirlenmektedir. Görünsün ve Görünmesin seçeneklerinden oluşmaktadır.

Planlanan

Planlanan izin bilgileri bu bölümde yer almaktadır. Planlanan bilgiler ile gerçekleşen bilgiler arasında fark olabilmektedir. Planlanan alanına girilen bilgilerin izin hesaplamasına bir etkisi yoktur. Gerçekleşen bilgileri girilmediği taktirde ilgili izin kaydı izin hareketi olarak görünecek ancak izin bakiyesine yansımayacak ve puantaja aktarılmayacaktır.

Başlangıç Zamanı: Planlanan izin başlangıç günü bu alana girilecektir.

Bitiş Zamanı: Planlanan izin bitiş günü bu alana otomatik olarak gelmektedir. Hesaplama planlanan başlangıç zamanı ve süre miktarı girildiğinde yapılmaktadır.

Süre Miktarı: Planlanan izin süresi bu alana girilmektedir.

Süre Birimi: Gün ya da Saat seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

İşe Dönüş Tarihi: Planlanan izin dönüş tarihi, izin işleminde seçilen izin türüne göre otomatik gelmektedir.

Gerçekleşen

Gerçekleşen izin başlangıç ve bitiş tarihlerinin girildiği program bölümüdür.

Başlangıç Zamanı: Gerçekleşen izin başlangıç günü bu alana girilecektir.

Bitiş Zamanı: Gerçekleşen izin bitiş günü bu alana otomatik olarak gelmektedir. Hesaplama gerçekleşen başlangıç zamanı ve süre miktarı girildiğinde yapılmaktadır.

Süre Miktarı: Gerçekleşen izin süresi bu alana girilmektedir.

Süre Birimi: Gün ya da Saat seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

İşe Dönüş Tarihi: Gerçekleşen izin dönüş tarihi, izin işleminde seçilen izin türüne göre otomatik gelmektedir.

Notlar: İzin işlemi ile ilgili detaylı not bilgisi bu alanda tutulmaktadır.

Resim 1

Diğer

İzni Geçireceği Adres: Personelin izinde bulunacağı adresi olarak tanımlanabilmektedir.

Sabit Telefon: Personele acil durumlarda ulaşılabilmesi için sabit telefon numarası tanımlanabilmektedir.

Mobil Telefon: Personele acil durumlarda ulaşılabilmesi için mobil telefon numarası tanımlanabilmektedir.

Resim 1

İzin Bakiye ve Onaylama Kontrol Yöntemleri

İZİN İŞLEMLERİ-HAKEDİŞ VE KULLANIM DETAYLARI