ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Faturası: Fiş Bilgileri

Fatura Tarihi: Fatura tarihinin ve saatinin girileceği alandır.

Düzenleme Zamanı: Fatura tarihinden harici olarak düzenleme tarihi girilebilecek alandır.

Fatura No: Fatura Fişlerinin numaralandırılması için kullanılan alandır. Kod üretme şablonlarından tanımlama yaparak otomatik numara alması sağlanabilir.

Belge / Seri No: Fişe ait belge ya da seri numarasının manuel olarak girilebileceği alandır.

Cari Hesap: Cari Hesaba ait unvan bilgisinin girileceği alandır.

İş Birimi: Ambarların ana merkezinin seçildiği alandır. (Örnek: İç Anadolu)

Ambar: İş birimi altında bulunan ambarların seçildiği alandır. (Örnek: Ankara) Ürünün hangi ambara gireceği ya da çıkacağı bu alan seçilerek gerçekleştirilir.

Ödeme Planı: Ödeme Planları oluşturularak hesaplamanın otomatik olarak yapılmasını sağlayan alandır. Örneğin 1 peşin 6 taksit şeklinde bir ödeme planı oluşturulursa ödeme planı toplam tutarı otomatik olarak hesaplayarak taksitlere böler.

Fatura Türü: Öğe ağacında seçilen fişe göre otomatik olarak gelen alandır. (Örneğin: Toptan Satış)

Durumu: Taslak, Normal, Onaylı ve İptal seçimlerinin yapılabileceği alandır.

Yetki Kodu: Admin Kullanıcısı Yetki Kodu tanımlayarak sadece o yetkiye sahip kullanıcıların bu kayıtları görmesini sağlayabilir.

Satış Elemanı: Satış Personelinin bilgi girişinin yapılabileceği alandır.

 

Perakende Satış Faturası

Toptan Satış Faturası

Verilen Hizmet Faturası

Konsinyeden Satış Faturası

Servis Faturaları

Perakende Satış İade

Toptan Satış İade Faturası

Satış Fiyat Farkı Faturası

Satış Kur Farkı Faturası