ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Faturası: Tekrarlayan Faturalar

 

Cari Tekrarlayan Fatura Atamaları:

 

 

Cari Hesap: Faturanın kesileceği cari hesap seçilir.

Tekrarlayan Fatura: Tekrarlayacak fatura seçilir.
(Tekrarlayan Faturalar da daha önce tanımlanan ilgili fatura seçilir.)

Tekrarlama Modeli
Modele göre aylık, çeyreklik ve yıllık olarak çalışmaktadır.
(Aylık: 1 aylık, Çeyreklik: 3 aylık, Yıllık: 12 aylık)

Tekrarlama Periyodu
Seçilen modele göre kaç kere çalışacağı seçilmektedir.
Örn: Ayda 1 defa çalışsın ya da 2 ayda 1 defa çalışsın.

Başlangıç Tarihi
Fatura oluşturmaya başlama tarihi seçilmektedir.

Bitiş Tarihi
Fatura tekrarlama işleminin ne zamana kadar devam edeceği seçilmektedir. Örn. 12 Aylık dönem içinde her ay fatura kesilecek ise Başlangıç tarihi  ve bitiş tarihi 12 ayı kapsayacak şekilde başlangıç bitiş tarihleri girilmelidir.

Tekrarlama Sayısı
Oluşturulacak fatura sayısı kadar girilebilir.

Örn. Tekrarlama modeli "Aylık" seçiminde, tekrarlama periyodu  "1" seçildiğinde ve tekrarlama sayısı "12" olduğu durumda her bir aya karşılık 12 adet fatura oluşturulur. Yani her aya 1 fatura kesilmiş olacaktır.

 

Toplam Fatura Limiti
Verilen limite kadar olan toplam tutarda fatura oluşturmaya izin verir. *Fatura toplam limit tutarına ulaşıncaya kadar tekrarlayan fatura kesilebilir.

Örn. 600TL toplam fatura limiti tanımlandığında 3 aylık dönemde 2 adet fatura kesilebilmesine izin vermiştir. Toplam tutar uyarı olarak kullanıcıya bildirilmektedir.

 

Gün Belirleme
Haftasonuna denk gelen faturaların tarihinin nasıl belirlenmesi gerektiğine buradan karar verilir. ( NOT : Resmi Tatiller bu kurala uygun değildir. )
Aynen Kalsın :
Seçilmesi durumunda oluşan faturanın tarihi ne verildiyse aynen kullanılır.
Sonraki Hafta İçi : 
Seçilmesi durumunda Cumartesi - Pazar'a denk gelen günlere ait faturalar bir sonraki hafta içi gününün tarihi ile değiştirilir ve bu şekilde kayıt edilir.
Örneğin "Cari Tekrarlayan Fatura Atamasında tarih 11 / 12 Mayıs 2024 yazılmışsa, fatura 13.05.2024 Pazartesi gününe oluşturulur.

Fiyat Çözümleme
Faturadaki ürün için tanımlı fiyat kartı olduğu durumlarda fiyat kartının uygulanması için seçilir.

Oluşan faturadaki birim fiyatlar ilgili ürüne ait tanımlı fiyat kartı üzerinden gelir.

 

 

Kur Güncelleme
Faturadaki kur güncelleme parametreleri seçilmektedir. Örn. TCMB Satış kuru seçildiğinde fatura tarihi itibariyle geçerli olan kura göre fatura oluşmaktadır.

Cari Ödeme Planı
Cari üzerindeki seçili ödeme planına göre faturanın nasıl düzenleneceği belirlenir. Faturaya ödeme planı uygular ya da göz ardı eder.

Satış Personeli
Cari hesabın üzerinde seçili satış personelini getirir. Faturayı buna göre oluşturur ya da göz ardı eder.

Aracı/Bayi
Tekrarlayan faturalarda oluşturulan faturaya ait "Cari Hesabın" içerisinde "Aracı/Bayi" seçilmişse bu bilginib oluşturulacak faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği alandır.
Otomatik : Otomatik oluşan faturaların "Satış sekmesindeki Aracı/Bayi" alanına cari hesapta seçilen kayıt otomatik getirilir.
Gözardı Et :
Otomatik oluşan faturaların "Satış sekmesindeki Aracı/Bayi" alanına cari hesapta seçilen kayıt aktarılmaz.

Ödeme Satırları
Tekrarlayan Faturada seçilen Ödeme Planının otomatik oluşacak faturalaranın "Ödemeler" sekmesine uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği alandır.
Otomatik :
Tekrarlayan Faturada ödeme planı seçilmişse, otomatik oluşan faturaların "Ödemeler" alanına ödeme planı otomatik olarak uygulanır.
Gözardı Et :
Tekrarlayan Faturada ödeme planı seçilmişse bile "Gözardı Et" seçildiği için, otomatik oluşan faturanın "Ödemeler" sekmesi boş bırakılır.

 

Tekrarlayan Faturalar:

Tekrarlayacak faturanın girildiği ekrandır. Fatura atamalarında bu alanda oluşturulan fatura tanımı seçilerek işlem başlatılır.

 

 

 

Tekrarlama işlemi çalıştırıldığında satış faturaları altında tanımlara uygun olarak faturalar oluşmaktadır.

 

Aynı zamanda atama ekranında tekrarlama işlemlerine ait kayıtlara ulaşılabilmektedir.

Oluşturma istatistikleri, Oluşan satış faturaları, Tekrarlayan faturalar.