ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Faturası: Belge Dövizi

İrsaliyenin firma varsayılan döviz türünden hariç olarak hangi para birimi ile oluşturulacağının seçileceği alandır.

Döviz Türü: Bu alanda Dolar, Euro, Japon Yeni vs. para birimi seçilebilir.

Tutar/YBP Tutarı: Bu alanlar seçilen döviz türüne göre oluşan kur değeri baz alınarak otomatik hesaplanır. Tutar alanında döviz türü karşılığı YBP Tutarı alanında "Yerel Para Birimi" karşılığı yazar.

Kur değeri: İlk anda düzenleme zamanına ait kur değer bilgileri gelir. Değiştirilmek isteniyorsa  butonuna tıklayarak işlem tarihine, bugüne, hedef değere, kaynak değere, iki tarih arasına ya da seçilecek herhangi bir tarihe göre Altınkaynak, TCMB veya Efektif değere göre kur belirleme seçenekleri mevcuttur.

Raporlama Döviz Kuru (USD): Firmanızın varsayılan dolar kuruna ait raporlama için kullanılan döviz kur bilgisidir.

Raporlama Döviz Kuru (EUR): Firmanızın varsayılan euro kuruna ait raporlama için kullanılan döviz kur bilgisidir.

Aktarımda Kur Güncellemesi: Faturadan Muhasebe Fişine aktarma işleminde kur bilgilerinde değişiklik olup olmayacağının seçileceği alandır. Kurlar aynı kalsın, güncellensin ama yerel para birimi değişmesin, güncellensin yerel para birimi de değişsin seçenekleri mevcuttur.

Borç Takip Oluşturma: Cari Hesaplar üzerinde Hesap Toplamları sekmesinden ilgili carinin borç ve alacaklarını takip edebiliriz. Bu alandan Yerel Para Birimini seçtiğimizde belge dövizine ne seçersek seçelim cari hesabın hesap toplamlarına yerel para birimine çevrilmiş tutarı yansır.

Fakat aşağıdaki görsellerdeki gibi Belge Dövizini seçersek bu sefer belge dövizi olarak ne hangi para birimi seçili ise onun cinsinden Cari Hesaplar üzerindeki Hesap Toplamlarına yansır.

Satış/Satınalma Faturalarında - Belge Dövizi sekmesinde, Borç Takip Oluşturma seçeneklerine "Elle Oluştur" ve "Gözardı Et" seçenekleri de mevcuttur.

Bu seçenekler sadece "admin" kullanıcısında ya da admin seviyesinde kullanıcılarda görünmektedir. Normal kullanıcıların böyle bir işlem yapması mümkün değildir.

Elle Oluştur ;Cari Hesapta belirlemiş olduğunuz borç takip işleminden sonra "Elle Oluştur" seçilir ise artık bundan sonra yapacağınız finans ile ilgili değişiklikler (Fatura tutarının, birim fiyatın ya da ödeme bilgilerinin değişmesi) Finansal İşlem Fişine yansımayacaktır.

DOLAYISI İLE İLGİLİ CARİ HESABIN BAKİYELERİ BU HAREKETLERDEN ETKİLENMEYECEKTİR. FİNANSAL İŞLEM FİŞİNİ MANUEL GÜNCELLEMEK GEREKECEKTİR.

Aktarımla girilen kayıtlarda bu seçenek kullanılabilir. Bu işlemi Orkestrada sadece yetkili olan kullanıcılar yapabilecektir. 

Gözardı Et; Gözardı Et seçildiğinde ilgili fatura Fiİnansal İşlem Fişi OLUŞTURMAYACAKTIR. Bu sebeple yapmış olduğunuz işlem Cari Hesabın borç/alacağına hiç bir şekilde yansımayacaktır. 

Muhasebe Hesabına yansıması ise ayrı seçeneğe bağlanmıştır. Detaylar sekmesinden "Muhasebe Yöntemi" bağımsız olaran seçilebilmektedir. 

Normal kullanıcılar "Elle Oluştur" ve "Gözardı Et" seçeneğini sadece daha önceden seçilmişse görebilir. Seçeneği değiştirdiklerinde tekrar eski haline getiremezler bunu ancak "admin" kullanıcısı yapabilir.