ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Faturası: İçeri Al

Daha önceden oluşturulmuş olan sipariş veya irsaliye kayıtlarını oluşturacağımız faturaya ekleme işlemidir. Siparişten, irsaliye ve faturaya aktarım olduğu gibi aktarım işleminin tersi olarak düşünürsek faturadan da irsaliye ve siparişi içeri alabiliriz.

NOT: İrsaliye fişi veya irsaliye satırlarını içeri alabilmek için cari hesap girilmiş olmalıdır.

Faturaya İrsaliye Aktarımı (Fiş): İrsaliye aktarımı için cari hesap girişi yapıldıktan sonra bu işlem ile birlikte daha önceden var olan irsaliye fişlerini faturaya aktarabilirsiniz.

Faturaya İrsaliye Aktarımı (Satır): Daha önceden var olan irsaliyelerin satırlarını faturaya aktarabilmek için kullanırız.

Faturaya Sipariş Aktarımı (Fiş): Daha önceden var olan siparişleri faturaya aktarabilmek için kullanırız.

Faturaya Sipariş Aktarımı (Satır): Daha önceden var olan siparişlerin satırlarını faturaya aktarabilmek için kullanırız.

NOT: Sipariş veya sipariş satırını içeri alırken cari hesap girişi yapmamıza gerek yoktur. Cari hesap girişi yapmadan içeri alma işlemi yaparsak aktarımı olmamış tüm kayıtlar ekranımıza gelecektir. Cari hesap girişiyle birlikte sipariş ve sipariş satırlarını içeri almak istersek sadece o cariye ait siparişler ve sipariş kayıtları ekranımıza gelecektir.

Sözleşmeden Aktar: