ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Oluşturulmuş İrsaliyeyi Ekleyerek Faturaları İçeri Alma

Gelen faturalar Orkestra üzerinden Logo'ya aktarıldığında irsaliye kaydı otomatik olarak Logo'da oluşturulmaktadır. Bazı durumlarda fatura gelmeden önce irsaliye bilgileri firmaya ulaştırılır. İrsaliye bilgisi eklenen malzemelerin, faturası geldiğinde ise irsaliye ile otomatik eşleme işlemi yapılabilir.

Logo'da Satın Alma İrsaliyesi Oluşturmak İçin;

1- Menüde bulunan Satın alma içerisinden "Satın Alma İrsaliyeleri" açılır.

2- Gelen listeleme ekranına sağ tıklanarak "Ekle" seçeneği seçilir.

3- Açılan ekranda gerekli alanlar doldurulur.

Fiş No: Gelen faturanın irsaliye numarası bu alana girilir.

Belge No: Gelen Faturanın "Fatura Numarası" bu alana girilir.

Cari Hesap Bilgileri: Faturayı Gönderen Cari Hesap seçilmelidir.

4- Gelen fatura içerisindeki fatura satırları girilir ve irsaliye kaydedilir.

NOT: Fiş numarasının, fatura üzerindeki irsaliye no ile aynı olması gereklidir. Aksi takdirde irsaliye eklenirken görüntülenmez.

Gelen fatura Logo'ya aktarılırken elle oluşturulan irsaliye kaydının seçilmesi:

1- E-Fatura kök dizinin içerisinden GİB Gelen Faturalar açılır.

2- Gelen listede Logo'ya aktarılacak fatura açılır.

3- Açılan ekran üzerinde bulunan "Logo' ya Aktar" butonuna tıklanır.

4- Yeni açılan pencerede ileri butonuna tıklanır ve gerekli eşlemeler yapıldıktan sonra "İrsaliyeler" sekmesine geçiş yapılır.

5-"İrsaliye Ekle" butınuna tıklayarak yada İrsaliye ekle yanında bulunan küçük "ok" simgesien tıklayarak irsaliye listesinin açılmasını sağlayabilir ve buradan ilgili irsaliyeyi seçebilirsiniz.

6- İrsaliyeler seçildikten sonra ileri butonuna tıklanır ve fatura Logo'ya aktarılır.

İrsaliye Ekle: İrsaliye ekle butonuna tıklandığında "Fiş Numarası" ile "İrsaliye Numarası" aynı olan irsaliyeler listelenir.

E-Fatura İrsaliye Numarasından Bul: İrsaliye numarası ile Fiş numarası aynı olan irsaliyeler listelenir.

Ürün/Hizmet İçeren İrsaliye Bul: İrsaliye numarası aynı olan ancak satırları dolu olan irsaliyeler listelenir. Satırları boş olan irsaliyeler, irsaliye numarası aynı olsa bile bu seçeneğin seçilmesi durumunda listelenmezler.

Tüm İrsaliyelerden Seç: Tüm İrsaliyelerden Seç seçeneğinin seçilmesi durumunda, faturalanmayan İrsaliyelerin tümü listelenir.

İrsaliye Çıkar: Eklenen irsaliyelerden seçilen irsaliyeleri listeden çıkarır.

Seçili İrsaliyeleri Çıkar: Eklenen İrsaliyelerden seçilen irsaliyeler çıkarılır.

Tüm İrsaliyeleri Çıkar: Eklenen irsaliyelerin tümünün çıkarılmasını sağlar.

Birden Fazla İrsaliyenin Seçilmesi

Faturalar Logo'ya aktarılırken birden çok irsaliye kaydı seçilebilir. Bu durumunda logo üzerinden ilgili fatura açılarak irsaliyeler görüntülenebilir.

Satınalma faturaları içerisinden aktarılan fatura kaydı açılır ve detaylar sekmesinde bulunan İrsaliye bilgileri alanı altında  simgesine tıklanarak eklenen irsaliyeler görüntülenebilir.

NOT: İrsaliye eşlemesi yapılırken, irsaliyelerin görünmesi için, kullanıcılara "Malzeme Fişi" nesnesinde yetkilendirme yapılmalıdır.