ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fatura Logo Veritabanına Kayıt Edilemedi [Farklı Birim Kodunun Seçilmesi]

Orkestra'ya gelen faturalar LOGO'ya aktarılırken ürünlerin adından sistem kendisi eşleştirebildiklerini eşleştirir. Eşleştiremediklerini ise manuel olarak sizden eşleştirmenizi ister.

Bir kere eşleştirilen ürünler için tercihler kayıt edilir ve aynı ürünün olduğu faturalar tekrar LOGO'ya aktarılmak istenildiğinde sistem kayıt edilen tercihi hatırlar ve otomatik eşleme işlemini yapar.

Seçilen ürüne ait birim kodları da otomatik olarak eşleştirilir.

Logo'ya aktarılacak faturanın satırlarında bulunan ürüne ait birim doğru seçilmezse ve "İleri" butonuna tıklanırsa yanlış birim eşleşmesinden dolayı sistem faturayı Logo'ya kayıt etmez.

Faturanın Logo veritabanına kayıt edilemediğini ise aşağıdaki örnek görüntüsünde bulunan hata mesajından anlayabilirsiniz.

Bu durumda yapılması gereken işlem;

Doğru ürüne ait doğru birimin seçilmesi olacaktır. İlk ekran görüntüsünde ilgili ürüne ait birim kodu "Gün" görünürken, ürüne ait satırda bulunan birim kodu listesi açıldığında  "..." birim olarak sadece "Adet" seçilebildiğini görüyoruz.

Birim alanına "Adet" seçilip "İleri butonuna tıklandığında fatura "Logo'ya" başarıyla aktarılmış olacaktır.

E-Fatura'da Karşılaşılabilecek Hatalar