ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için... [KDV Muafiyet Sebebi Eklenmeyen Fatura]

Gönderilecek e-faturaların içerisinde KDV'den muaf ürünler olabilmektedir. Bu tür e-faturalar gönderilirken Muafiyet Sebebinin girilmesi zorunludur.

KDV'den muaf bir ürünün bulunduğu e-faturaya KDV Muafiyet sebebi girilmemiş ise fatura gönderilirken Orkestra aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi hata verecektir.

NOT: Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir.

Yapılacak işlemler;

1- İlgili Muhasebe programında "KDV Muaifyet Sebebi" yazılacak bir alan varsa oraya sebep yazılmalıdır.

2- İlgili Muhasebe programında "KDV Muaifyet Sebebi" alanı yoksa "Satır Açıklması" kullanılabilir. Satır açıklamasına eklenen metin "KDV muafiyet sebebi" olarak gösterilebilir.

3- İlgili muhasebe programında satır açaıklamalarına bilgi girişi yapılmışsa "Orkestra içeirisnde" KDV muafiyet sebebi alanı kullanılabilir.

KDV muafiyet sebebiyle ilgili detaylı bilgiye buaraan erişebilirsiniz.

E-Fatura'da Karşılaşılabilecek Hatalar