ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fiş Numarası Kontrol Şablonuna Uygun Değildir

GİB Portal kullanıcıları ara bir program kullanarak faturalarını gönderiyorlarsa Fatura numaraları "FYS" ön eki ile başlamak zorundadır. Fatura numarasında; FYS ön ekinden sonra Yıl bilgisi ve 9 haneden oluşan müteselsil numara ile devam etmelidir. (Örnek: FYS2015000000001, FYS2015000000002, FYS2015000000003, FYS2015000000004,FYS2015000000005 vb.)

Orkestra E-Fatura,  Firma Uyarlamalarında bulunan "Çıktı Numaralama Şablonu" seçeneği ile fatura numarasının GİB Şablonuna uygunluğu kontrol edilir.

Fatura numarasının Ön eki (FYS) veya Dönem Yılı yanlış girildiğinde aşağıdaki hata ile karşılaşılmaktadır.

Resimde görüldüğü gibi Ön eki "FYS" ile başlaması gerekirken "BRK" ön eki ile başladığından dolayı program hata vermektedir.

Oluşabilecek bir başka neden ise Numaralama şablonundan kaynaklanabilir. 

Numaralama şablonu kullanılarak faturalar numalandırılıyorsa ve buna rağmen yukarıdaki hata alınmışa "Numaralama şablonu" kontol edilmelidir.

2015 yılı içerisindeyken aşağıdaki gibi 2014 yılına ait numaralama şablonu kullanılmaya devam edilirse "Numaralama şablonu tercihlerini" değiştirmek gerekir. (Ön ek alanı ilgili dönem tarihi girilerek "FYS2015" kaydedilirse hata alınmayacaktır.)

 

E-Fatura'da Karşılaşılabilecek Hatalar