ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Geçersiz cbc:ID elemanı değeri [Fatura Numarasında eksik hane olması durumu]

Gönderilecek olan E-Faturaların numaraları; GİB'in belirlediği formata uygunolarak oluşturulmaldır.

GİB Formatı:

Ön ek: FYS

İlgili dönem yılı: 2015

Hane sayısı: 9

Örnek: FYS2015000000001 olacak şekilde faturaların hazırlanıp gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu hatanın gelme nedeni oluşturulan faturanın hane sayısının eksik girilmesidir.

Yani fatura numarası Ön ek ve dönem yılından sonra 9 hane girilmesi gerekirken 8 hane girilmesi durumunda fatura numarası standart şablona uymadığından dolayı orkestra hata verecektir.

E-Fatura'da Karşılaşılabilecek Hatalar