ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görsel Raporlama Aracı

Değişken Tanımları

Değişken kullanmak için bilinmesi gereken tanımlar

Sürükle Bırak Yöntemi İle Rapor Oluşturma

Kendi isteklerini doğrultusunda sürükle-bırak yöntemi ile raporlar oluşturabilirsiniz.

Sihirbaz Kullanarak Rapor Oluşturma

Rapor Sihirbazı kullanarak kolayca rapor hazırlayabilirsiniz.

Değişken Kullanımı

Rapor içerisinde değişken kullanımı için buradan yardım alabilirsiniz.

Rapor Olayları, Veri kaynağını düzenleme nasıl yapılır?

Rapor olayları - Veri kaynağını düzenlemek

Raporun Çalışma Sayfası Boyutu Nasıl Ayarlanır?

Sayfa Boyutu Ayarlama

Esnetme Yöntemleri Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Esnetme Yöntemleri Kullanımı

Bastırma Koşulu Nasıl Kullanılır?

Bastırma Koşulu Kullanımı

Raporlama için Tanımlar

Bu sayfa içerisinde rapor tasarım aracının kullanımı ile ilgili tanımlara ulaşabilirsiniz.

Veri Gruplama İşlemleri Nedir ve Nasıl Yapılır?

Veri Gruplama İşlemleri Kullanımı

Formüller İle Yeni Alan Tanımları Nasıl Yapılır?

Formüller İle Yeni Alan Tanımları

Gruplama Veri Bağlantısı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Gruplama Veri Bağlantısı ( Toplam, Saydırma vb. fonksiyonlar )

Betik Hakkında Herşey

Betik yazımı hakkında bilgiler

Çeşitli Rapor Yapılış Örnekleri

Çeşitli Rapor Yapılış Örnekleri

Raporların Excel'e Çıktı Alınması

Rapor Önizlemelerinin Excel'e Çıktı Alınması

Raporlarda Dikkat Edilecek Hususlar