ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Rapor Olayları, Veri kaynağını düzenleme nasıl yapılır?

Rapor Olayları, Veri kaynağını düzenleme nasıl yapılır?


Orkestra raporlama aracı çalışmaya başladığında çalışma alanına koyduğunuz verilerden önce bu alanı kontrol eder. Rapor olaylarında kullanacağınız filtrelemeler sayesinde isabetli sonuçlara daha kolay ulaşırsınız. Zira 20000 kalem stoğu olan bir firmada x malzemesinin sadece satışlarını veri tabanından çekmek samanlıkta iğne aramak gibi olabilir. Bu konuda Sihirbaz Kullanarak Rapor Oluşturmak  konusunda oluşturduğumuz rapor üzerinden devam edeceğiz.

Veri tabanına komut verirken kullanmanız gereken yöntem en kaba tabirle şu şekildedir. 

Datasource.addfilter("uygulanmasını istediğiniz alan","uygulanacak operato",uygulanacak değer);

Örneğin satış faturalarında sadece iade işlemlerini görmek istediğiniz bir rapor hazırlamak istiyorsunuz diyelim. Bu işlemi normal bir satış faturası döküm raporu yaptıktan sonra kayıt listesi ekranında iadeleri filtreleyerek de görebiliriz. Fakat şimdi veri tabanını filtreleyerek nasıl göreceğimizi öğreneceğiz. 

Şekil 1

Düzenlemek istediğimiz rapor ekranı açıkken, ekranın sol tarafındaki nesne özellikleri ekranı altında Olay Tanımları bölümüne geliyoruz ve sağ tarafındaki üç noktaya tıklıyoruz (Bk.[ Şekil 1 ]). Karşımıza [ Şekil 1 ]'deki ekran geliyor. Biz şu an bulunduğumuz raporun veri kaynağı hakkında işlem yapmak istediğimiz için seçenekler arasındaki Veri Kaynağını Düzenle seçeneğini seçiyoruz ve Tamama tıklıyoruz. 

 

Şekil 2

Karşımıza [ Şekil 2 ]'deki boş ekran geliyor. Bu ekran veri kaynağını düzenleyeceğimiz komutların girileceği ekrandır. Orkestra'nın her alanında olduğu gibi burada da Ctrl + Space kısayolunu kullanarak ilgili bölümde neler yapabileceğinizin bir ön izlemesini görüntüleyebilirsiniz. (Bk.[ Şekil 3 ]).

Şekil 3

[ Şekil 3 ]'de görüldüğü gibi Veri Kaynağını Düzenleme ekranında seçilebilecek komutlar Ctrl+Space Kısayolu ile açılmaktadır. Biz bu listedeki DATASOURCE Komutunu kullanacağız. Datasource seçiliyken klavyemizden enter tuşuna basıyoruz. (Bk.[ Şekil 4 ]).

Şekil 4

 

ilk olarak Datasource seçtikten sonra nokta koyuyoruz ve tekrar Ctrl+Space Kısayoluna başvuruyoruz. Bunu yaptığmızda Orkestra karşımıza Datasource komutu ile ilgili yapılabilecek işlemleri getiriyor (Bk.[ Şekil 4 ]). Biz veri tabanına filtre eklemek istediğimiz için addFilter'ı seçeceğiz fakat 3 farklı addFilter mevcut. Sıralamada en üstte olan addFilter(arg0,arg1,arg2)  olan filtre bizim kullanacağımız filtredir. Sıralamada bulunan en üstteki addFilter(arg0,arg1,arg2) 'ı seçip Klavyemizden enter tuşuna basıyoruz. 

Şekil 5
Datasource.addFilter(arg0,arg1,arg2)

seçimi yaptığımızda [ Şekil 5 ]'de görünen ekran karşımıza geliyor. Atık konunun başında belitmiş olduğumuz ("uygulanmasını istediğiniz alan","uygulanacak işlem",uygulanacak değer) şeklindeki komut yöntemimizi kullanabiliriz. Burada anlaşıldığı üzere;

arg0 = uygulanmasını istediğiniz alan

arg1 = uygulanacak işlem

arg2 =uygulanacak değer

Olarak düşünülmelidir.  Bizim amacımız sadece iade faturalarını görmekti. Uygulanmasını istediğimiz alanı biliyoruz fakat kodunu bilmiyoruz. Kodunu öğrenmek için Nesne tarayıcısına giriş yapıyoruz ve oradan kontrol ediyoruz. (Bk.[ Şekil 6 ]).

Şekil 6

Nesne tarayıcına giriş yapabilmek için Admin kullanıcısı ile Orkestraya giriş yapılmalıdır. Ekranın sol üst kısmından Araçlar / Nesne tarayıcısı bölümüne giriş yaptıktan sonra karşımıza [ Şekil 6 ]'da gösterilen ekran geliyor. Nesne tarayıcısının üst kısmında bulunan arama bölümüne raporu başlattığımız nesneyi yazıyoruz.

Not: Her nesne için bölüm erişimi farklılık gösterecektir. Raporunuzu hangi nesnede yapıyorsanız o nesne üzerinden bakmalısınız.

Biz Satış faturalarındaydık dolayısıyla sadece satış faturalarını aratıyoruz.  (Bk.[ Şekil 6 ]).

Tarayıcıda Satış faturasını bulduktan sonra çift tıklıyoruz ve altta açılan menüden Fatura Türüne çift tıklayarak açıyoruz.  Açılan özellikler ekranında, üst kısımda Genel olan sekmeyi, Değer/Metin Sekmesine çeviriyoruz ve iade ile ilgili türlerin kodlarına bakıyoruz. Şu anda bize lazım olacak kodların Perakende satış iade için 101 ve Toptan satış iade için 102 olduğunu görüyoruz. 

Şekil 7

Yapacağımız filtrelemenin doğruluğunu test etmek için, tekrar rapor ekranına geliyoruz ve bir metin ekleyip veri olarak Fatura türünü seçiyoruz. Not: Örnekte net görülmesi için $F{voucherType} bilerek kırmızı yazılmıştır. (Bk.[ Şekil 7 ])

Şekil 8

Rapor olaylarına giriyoruz ve veri kaynağını düzenle sekmesini açıyoruz. Karşımıza [ Şekil 5 ] de belirtmiş olduğumuz ekran geliyor. Nesne tarayıcısından aldığımız Toptan ve Perakende satış iade kodlarını burada kullanacağız (Bk.[ Şekil 8 ]) Şekilde görülen kodlar sayesinde şu anda veri tabanımıza " Bana göstereceğin faturaların türleri sadece toptan ve perakende iade faturaları olsun" demiş olduk. alt kısımdan Tamama tıklayarak ekranı kapatıyoruz.

Not: Uygulanacak değer yani (arg2) için örneğimizde olduğu gibi birden fazla değer var ise, Uygulanacak işlem (arg1),  "IN" değerini alır. Eğer yazdığımız değerlerin dahil olmasını istemiyorsak "NOT IN" işlemini kullanabilirdik.  Eğer tek bir değer var ise ozaman "=" değerini kullanabilirdik.

Şekil 9

 

Hazırladığımız raporu ön izleme yaptığımızda karşımıza sadece iade faturaları geliyor. [ Şekil 7 ]'de, raporumuzun istediğimiz verileri getirip getirmediğini kontrol etmek için Fatura Türü alanını satır altlarında göstermesi için eklemiştik.  [ Şekil 9 ]'da görüldüğü üzere her satırın altında kırmızı renkle Top.Satış İade yazıyor olduğunu görmekteyiz. Raporumuz şu anda istediğimiz gibi çalışıyor.

Datasource.addFilter komutu ile ürünleri, faturaları, nesne türlerini vb. gibi birçok veriyi filtreleyebilirsiniz.