ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Esnetme Yöntemleri Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Esnetme YöntemleriYapmış olduğumuz raporlarda Dikey ve yatay çizgiler kullanmış olabiliriz. Bu kullandığımız çizgilerin hangi durumlarda otomatik olarak boyut değiştirmesi gerektiğini Esnetme Yöntemleri ile ayarlayabiliriz. Bu konumuza, Sihirbaz kullanarak rapor yapma konusunda yapmış olduğumuz rapor ile devam edeceğiz. Raporun bu halinin nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen tıklayınız

Şekil 1

[ Şekil 1 ]'de görünen raporumuzun sağ ve sol tarafına da çizgi koymak isteyebiliriz. Bu işlem sonrasında rapordaki bilgiler etrafında bir çerçevemiz olacaktır. 

Raporumuzu bu şekilde çalıştırdığımızda sadece yatay olarak aralarda çizgilerimizin olduğunu görüyoruz. [ Şekil 2 ]

Şekil 2

Raporumuza yeni şekiller (çizgiler) eklemek için ekranın sol tarafında bulunan bileşenler bölümü altındaki Şekil seçeneğini buluyoruz ve Sürükle - Bırak yöntemi ile eklemek istediğimiz bandımıza ekliyoruz. [ Şekil 3 ] ve [ Şekil 4 ]

Şekil 3

Atmış olduğumuz şekil varsayılan olarak kare olacaktır. Çizgi ortalarındaki ve köşelerdeki küçük noktalar ölçüleri değiştimek için kullanılmaktadır. 

Şekil 4

Bu küçük noktaları tutup bir yönde çektiğimizde bant sınırına kadar çektiğimiz yönde büyüyecek, sınıra geldiğinde ise çekmeye devam edersek diğer yöndeki sınıra kadar büyüyecektir. [ Şekil 5 ] ve [ Şekil 6 ] 

Şekil 5

Şekil 6

Veri/Detay Bandına eklemiş olduğumuz "Kare" Şekil öğesinin sadece sağ ve sol çizgilerini kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla [ Şekil 7 ]'de göreceğiniz gibi seçenekler arasından "Dikey Çizgiler" seçeneğini seçiyoruz. 

Şekil 7

Ön izleme yaptığımızda (Bk.[ Şekil 8 ]) Veri/Detay Bantının yüksekliği kadar olan dikey çizgiler karşımıza çıkıyor. Fakat tam bir çerçeve sağlamıyor, bunun sebebi rapora Veri/Deray Bandından ayrıca Grup Başlığı, Sayfa Başlığı vb. gibi başka basılan bantların olması. 

Şekil 8

Veri / Detay bandına eklemiş olduğumuz Dikey Çizgileri seçtikten sonra kopyalayarak, Grup- Başlık isimli grup bandına ekliyoruz.  (Bk.[ Şekil 9 ])

Şekil 9

[ Şekil 10 ] da görüldüğü gibi, Grup - Başlık isimli bant yüksekliği kadar olan kısımlarada Dikey çizgiler gelip çerçeveyi biraz daha tamamladı. Faka hala aralarda ufak boşluklar var. Aradaki ufak boşluklardan ayrıca en üst satırda başlıkların altında diğerlerinden biraz daha büyük olan bir boşluk var. 

Şekil 10

Bu boşluklardan, üstteki veri başlıklarının (Fatura No, Cari Hesap, Ödenecek Tutar) altında oluşan diğerlerinden büyük olan boşluğun sebebi, Rapor Başlığı bandı ve Grup - Başlık Bandı arasında kalan ve minicik görünen Sayfa Başlığı Bandıdır. Bu Bandı istersek kaldırabilirdik fakat örnek olması adına açık bıraktık. Bu band ile şu an hiç bir işimiz olmadığı için Bastırma koşulu olarak return false; uygulayacağız. Bastırma koşulu hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz tıklayınız

Diğer boşlukların oluşmasını aslında beklemiyorduk. Veri/Detay bandının her tekrar basılışında, arada minik minik boşluklar kaldı. Bunun sebebi [ Şekil 10 ] da sağ tarafta işaretlendiği gibi, bizim eklemiş olduğumuz Dikey çizgileri Veri/detay Bandı yüksekliği kadar yapmamız ama Cari hesabın isminin beklediğimizden uzun olması sonucunda bandın yüksekliğinin artmasına karşın Dikey çizgilerin yüksekliğinin sabit kalmasıdır. 

İşte bantlara eklediğimiz verilerin, bandın yüksekliğine göre ayarlanması konusu Esnetme Yöntemleri içerisindedir. 

Şekil 11

[ Şekil 11 ]'de görüldüğü şekilde Esnetme Yöntemi uygulamak istediğimiz bant üzerindeki bileşenlerimizi tek tek seçerek bu işlemi yapıyoruz. Bantlardaki Dikey çizgileri Ekranın sol kısmındaki Yerleşim ekranından seçmek daha sağlıklı olacaktır. Dikey çizgileri seçtiğimizden emin olduktan sonra, Nesne Özellikleri - Çalışma Zamanı - Özellikler'in sağ tarafındaki üç noktaya tıklıyoruz ve açılan sayfada  (Bk.[ Şekil 11 ]) Esnetme metodunu "Bant Yüksekliğine Göre" Seçeneğini seçiyoruz. Bu seçeneği seçtiğimizde bandımızın yüksekliği bir sebepten dolayı değişirse, seçtiğimiz bileşende bu değişime uygun şekilde değişim gösterecektir. 

Şekil 12

Görsel açıdan herşeyin tamamlanması için [ Şekil 12 ]'deki gibi Grup-Başlık Bandına bir adet daha şekil bileşeni ekliyoruz fakat bu sefer dikey çizgiler olarak değil, Üst çizgi olarak ayarlıyoruz. Nesne özellikleri ekranı altındaki Yerleşim ekranından Üst - 0 yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda üstte sıfır boşluk olsun demiş oluyoruz ve koyduğumuz üst çizgi bantın en üstüne hizalanıyor. 

Şekil 13

Raporumuzun Ön izlemesini aldığımızda karşımıza [ Şekil 13 ] geliyor. Görüldüğü üzere, Grup başlıkları ekstra çerçeve içerisine alınmış halde ve kusursuz bir dış çerçeve bizi karşılıyor. Burada şu an Cari hesap ismi isterse 3 satır kaplasın, Esnetme yöntemi eklemiş olduğumuz Dikey çizgilerimiz yüksekliği artan banta hemen uyum sağlayacak ve arada boşluk bırakmadan çerçeveyi tamamlayacaktır. 

Not: Yatay çizgiler için bu işlemi uygulamamız gerekmez. Siz değiştirmediğiniz sürece bant ve rapor genişlikleriniz değişmeyecektir.