ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Bastırma Koşulu Nasıl Kullanılır?

Bastırma Koşulu Kullanımı


Bu raporumuzda  Sihirbaz Kullanarak Rapor Hazırlamak  konusunda önceden hazırlamış olduğumuz rapor üzerinden devam edeceğiz. 

[ Şekil 1 ]'de görmüş olduğunuz raporumuzun, her bir bandını sadece istediğimiz durumlarda görünür olmasını sağlamak, kalıcı olarak görünmez yapmak veya sürekli görünür yapmak şeklinde istediğimiz şekilde algoritmalar kurarak farklı varyasyonlarını oluşturabiliriz. Bastırma Koşulu temel olarak bir bandın raporda bastırılıp bastırılmayacağını belirlemenizi sağlar. Daha detaylı kullanımda koşullara bağlı olarak bastır veya bastırma diyebiliriz. Örneğin, faturaların tutarları 0-10.000 TL aralığını farklı renk, 10.000-100.000 TL aralığını farklı renk ve 100.000 TL üzeri olan faturalarımızı farklı renk görmek istediğimizi varsayalım. 

Not: Aynı şekilde fatura türlerine göre, TL veya dövize göre gibi aklınıza gelen durumlar için renklendirmeler yapabilirsiniz. Bu kısım kullanıcının hayal gücü ile sınırlıdır. 

Şekil 1

Raporumuzun üzerinde bant olmayan boş bir bölgeye tıkladıktan sonra [ Şekil 2 ]'de gösterilen Nesne Özellikleri - Tanımlar - Detay Bantları bölümüne gidiyoruz ve yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. 

Şekil 2

[ Şekil 3 ]deki ekran karşımıza geliyor. 0-10.000 TL, 10.000-100.000 TL, 100.000 ve üstü şeklinde 3 farklı kural tanımlamak istediğimiz için 3 farklı band açıyoruz. (Bk.[ Şekil 3 ]). Bantları açtıktan sonra tamam tuşuna tıklayarak bant ekranını kapatıyoruz.

Şekil 3

Şu anda Varsayılan olarak gelen Veri/Detay Bandı haricinde 3 tane daha birebir aynı özellikleri taşıyan bandımız oldu. (Bk.[ Şekil 4 ])

Şekil 4

[ Şekil 4 ] de görüldüğü gibi, bantlara verdiğimiz isimler bant üzerinde yazmaktadır.

 Not: Bu bant isimlerini gördüğümüz gibi anlayabileceğimiz bir dilde yazmak önemli bir noktadır. Komplike rapor tasarımları yaparken kafa karışıklığı yaşamamak adına bandı ne için açtıysak ona uygun bir isim koymak kolaylık sağlayacaktır. 

Şekil 5

 Bant yüksekliklerini ayarladıktan sonra, Varsayılan olarak gelmiş olan Veri/Detay bandında bulunan bilgileri olduğu gibi kopyalayıp, 0-10 isimli bandımıza yapıştırıyoruz. (Bk.[ Şekil 5 ])  Bu yapıştırma işleminde, Orkestra kopyalama yaptığınız alandaki verilerin bulunduğu koordinatları, yeni banda entegre ederek bire bir aynı görüntüyü sağlayacaktır. Verilerin oryantasyonları kopyalama yapıldığı bandın aynısı şeklinde olacaktır. 

İlk bandımızın verilerini ekledikten sonra, sıra bu bandımıza vereceğimiz rengi seçmeye geliyor.

Şekil 6

 [ Şekil 6 ] da göründüğü üzere, 0-10 Veri/Detay Bandındaki alanlar seçiliyken ekranın sol tarafında Görünüm altında Ön plan rengi yanındaki üç noktaya tıklıyoruz ve karşımıza [ Şekil 7 ] deki renk skalası geliyor. 

Şekil 7

Biz 0-10.000 TL bandımızın mavi görünmesinde karar kılıyoruz ve [ Şekil 7 ]de mavi rengini seçiyoruz. Siz kendiniz için farklı bir renk seçebilirsiniz. Tamam tuşuna bastığımızda, bant üzerinde seçmiş olduğumuz alanların renklerinin mavi oluyor. 

Bant renkleri için bizim kararımız şu şekildedir;

0-10000 TL için Mavi

10000 - 100000 TL için Siyah

100000 TL ve üzeri için Kırmızı

 

Diğer iki bandımızı da bu karara göre renklendiriyoruz ve [ Şekil 8 ] deki görüntüyü elde ediyoruz. 

Şekil 8

Not: Bu kısma kadar olan işlemler Veri/Detay Bandının özellikleridir. Bastırma koşulu ile alakalı bilgiler bu kısımdan itibaren yazının devamındadır. 

 

 

Şekil 9

Bu örnekte varsayılan olarak gelen Veri/detay bandı ile bir işlem yapmayacağımız için ilk olarak bu bandın bastırma koşulunu ayarlıyoruz. (Bk.[ Şekil 9 ])

Önemli Not: Bu işlemi yaparken bandı seçtiğinizden emin olmalısınız. Bazı durumlarda bant seçilmiş gibi görünse bile, aslında bant üzerinde duran başka bir veri seçilmiş olabilir. En sağlıklı bant seçimi için, ekranın sol tarafındaki yerleşim sekmesi altından bant seçimi yapılmalıdır. 

Varsayılan Veri/Detay Bandını seçiyoruz ve sol tarafta Çalışma Zamanı bölümü içerisinde Bastırma Koşulu yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. Karşımıza [ Şekil 9 ]'daki Basım koşulu ekranı geliyor. Basım koşulu ekranı mantıksal bir ekrandır. Ne işlem yapılırsa yapılsın sonuç evet veya hayırdır. Burada unutulmamalıdır ki Orkestra, buradaki veriyi göstereyim mi yoksa göstermeyeyim mi diye size sormaktadır. Biz varsayılan Veri/Detay Bandını kullanmayacağımız için return false;

return false;

yazıyoruz. return sonrasına false komutunu yazdığımızda bu bölümün bastırlmasını istemediğimizi söylemiş oluyoruz. Aynı şekilde true yazsaydık bu bölümün bastırılmasını istediğimizi söylemiş olurduk.

Not: Tüm bantlar birşey yazılmadığı sürece varsayılan olarak bastırılacak şekilde oluşturulur. 

 Şimdi sıra yeni oluşturduğumuz ve belirli bir koşula bağlı olarak gösterilmesini istediğimiz bantların ilki olan 0-10 bandına geliyor. 

Şekil 10

[ Şekil 10 ]'da görüldüğü gibi 0-10 bandını seçiyoruz ve bir önceki bantta yaptığımız gibi, bastırma koşulu bölümü yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. 

Bu bandın sadece 0 TL ve 10000 TL aralığındaki faturalar için görünür olmasını istediğimiz için $F{netTotal}'in 0-10000 aralığında olmasını istediğimizi şu şekilde söylüyoruz;

return ($F{netTotal} > 0 && $F{netTotal} < 10000) ? true : false;

Burada yaptığımız işlem şu şekildedir. Eğer netTotal sıfırdan büyükse ve 10000 den küçükse bastır, bu durumları sağlamıyorsa bastırma şeklindedir. 

&& = mantıksal önermelerde "ve" demektir. Genellikle iki farklı şartın aynı anda sağlanması beklendiği durumlarda kullanılır. 

? = "ise" anlamındadır. if - else döngüsündeki gibi durumlar için "veri bu ise şunu yap, veri o ise bunu yap" gibi komut veriminde kolaylık sağlar. 

: = "değilse" anlamındadır. Soru işareti ile ilk durumu anlattıktan sonra, bu durumun sağlanmadığı durumda ne yapılacağı anlatılırken kullanılır. 

Bu durumda yukarıda yazdığımız kodun Türkçesi şu şekildedir;

Döndür (netToplam büyüktür(>) 0 ve  netToplam küçüktür(<) 10000) ise(?)  bastır değilse(:) bastırma;
Şekil 11

Aynı şekilde 10.000 TL - 100.000 TL aralığını göstermesini istediğimiz aralık için kodumuzu [ Şekil 11 ] 'deki gibi yazıyoruz. Görüldüğü üzere kod algoritma mantığı yine aynıdır. Bu sefer 0-10bin TL aralığı yerine10bin-100bin TL aralığında olan faturalar görüntülensin diye aralığımızı bu şekilde ayarlıyoruz. 

return ($F{netTotal} > 10000 && $F{netTotal} < 100000) ? true : false;

Bu durumda yukarıda yazdığımız kodun türkçesi şu şekildedir;

Döndür (netToplam büyüktür(>) 0 ve netToplam küçüktür(<) 10000) ise(?) bastır değilse(:) bastırma;
Şekil 12

100000 TL ve üzerinde olan faturaların gösterileceği bandın bastırma koşulu için ise [ Şekil 12 ] 'deki gibi kodumuzu yazıyoruz. Burada diğerlerinden farklı olarak >= ibaresi mevcuttur. Bu ibare Büyük ve eşittir anlamına gelmektedir. Bu işareti kullandığımızda netToplam 100000 TL ye eşit veya büyük olduğunda bu bandı bastır demiş oluyoruz. 

Gerekli ayarlamalarımız bu kadar. Raporu önizleme yaptığımızda belirtlediğimiz aralıklardaki verilerin istediğimiz şekilde farklı renkli olarak bastırıldığını gözlemliyoruz. (Bk.[ Şekil 13 ])

Şekil 13