ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Raporlama için Tanımlar

Raporlama İçin Tanımlar


Orkestra içerisinde rapor hazırlamak ve düzenlemek için öncelikle ilgili nesne için admin tarafından yetkilendirilmiş olmanız gerekmektedir. Yetkilendirme yapıldıktan sonra rapor hazırlamaya ve düzenlemeye başlayabilirsiniz. 

 

Tasarım Listesi

Şekil 1

 

Rapor yapmak istediğiniz nesneye girdikten sonra alt kısımda "Raporlar" sekmesine tıklıyoruz ve karşımıza üstte görünen ekran geliyor (Bk.[ Şekil 1 ]). Burada "Tasarım Listesi" sekmesine tıklayarak rapor oluşturmaya başlayacağız.

Yeni Rapor/Liste

Yeni Rapor / Liste

Şekil 2

 

Tasarım listesine girdiğimizde karşımıza üstte görünen ekran gelecek (Bk.[ Şekil 2 ]). "Yeni Rapor/Liste" sekmesine tıklıyoruz. Yeni rapor başlattığımızda orkestra bize bir takım kolaylıklar sağlıyor.

 

Rapor Özellikleri

Şekil 3

 


Karşımıza gelen ekranda(Bk.[ Şekil 3 ]);


Rapor Boyutu, hazırlayacağımız raporun çalışma alanının ölçülerini belirler, rapor içerisinde güncellenebilir.


Sayfa Yönlendirme, hazırlayacağımız raporun yatay veya dikey olmasını belirler. Genel olarak döküm raporlarında dikey kullanırken detay raporlarında yatay kullanmak daha verimli olur, rapor içerisinde güncellenebilir.
 


Açıklama, raporda kullanmak istediğimiz başlık buraya yazılmaktadır, rapor içerisinde güncellenebilir.
 


Rapor Tarihi Basılsın, rapor üzerinde raporun alındığı tarihi görüntülemek için kullanılır, rapor içerisinde güncellenebilir.
 

Rapor Saati Basılsın, rapor üzerinde raporun alındığı saati görüntülemek için kullanılır, rapor içerisinde güncellenebilir.
 

Sıra Numarası Basılsın, rapor üzerinde seçtiğimiz alanların numerik olarak sıralamasını sağlar. Her verinin başına numerik olarak 1. 2. 3. 4. gibi sıralama yapar.


Alternatif Satır Renklendirme, rapor satırlarında zebra deseni uygulaması sağlar. Satırlar sırasıyla renkli - renksiz - renkli - renksiz şeklinde görüntülenir.


Sayfa Numarası Basılsın, rapor sayfalarının altında sayfa numarasının basılmasını sağlar.

Rapor Tasarımı Tanımları

Şekil 4


Rapor tasarımı ekranında (Bk. [ Şekil 4 ]),


Rapor Başlığı: Rapor çalıştırıldığı anda sadece 1 defa çalışacak olan alandır. Buraya koyduğunuz veri rapor boyunca sadece 1 defa çalışır ve rapor çalışması durduğunda bu çalışan veri görüntülenir.


Sayfa Başlığı: Rapor çalıştırıldığı anda, her sayfa eklendiğinde çalışacak olan alandır. Buraya koyduğunuz veri, rapor her yeni sayfa oluşturduğunda çalışır.


Veri Detay Bandı: Rapor çalıştırıldığı anda, veri detay bandına koymuş olduğunuz veri sayısı kaç tane ise o sayı kadar çalışır. Örneğin veridetay bandına "Satış faturaları - fatura no" alanını eklerseniz, Kayıtlı kaç satış faturanız var ise o sayı kadar bu bölüm çalışacaktır. Her seferinde sırasıyla faturalarınızı kontrol ederek verileri toplayacaktır. Veri toplama işlemi bittiğinde rapor çalışmayı durdurur ve görüntüleme yapar.


Sayfa Dipnotu: Rapor çalıştırıldığında, sırasıyla Rapor başlığı, Sayfa Başlığı, Veri Detay Bandı, çalıştıktan sonra Sayfa Dipnotu her yeni sayfa sonunda bir defa çalışmak üzere çalışmaya başlar. Sayfa başlığı ile aynı prensipte çalışır fakat sayfa başlığı sayfanın başlangıcında çalışırken Sayfa dipnotu sayfanın bitişinde çalışır.  Bu alan, veri transfer bandında hesaplanmış alanların toplam gibi işlemlerini yapmakta kullanılabilir. Örneğin Veri Detay Bandında faturaların ödenecek tutarlarını görüntülediğinizi varsayalım. Dipnota ekleyeceğiniz bir toplam ile bu ödenecek tutarların toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapacağınızı ilerleyen dokümanlarda bulabilirsiniz. 


Son Sayfa Dipnotu: Son Sayfa Dipnotu isminde belirtildiği gibi, rapor kaç sayfa olursa olsun en son sayfada Sayfa Dipnotu yerine kendisini bastırmaktadır.

Örneğin Bir raporda her sayfanın altında imza alanı olacaksa ancak son sayfada imza alanı tam raporun bittiği yere denk gelecek şekilde basılması gerekiyorsa, bu durumda sayfa dipnotu, sonsayfa dipnotu ve rapor dipnotunu birlikte kullanmamız gerekir. Bahsi geçen raporu oluşturmak için; Sayfa dipnotuna bir imza alanı ekliyoruz. Rapor dipnotuna Aynı imzayı ekliyoruz ve Son sayfa dipnotunun boyutunu sıfırdan büyük bir değer yapıyoruz ve içine hiç bir değer eklemiyoruz.  (Varsayılan olarak sayfa dipnotu boyutu sıfır boyutlu olarak gelmektedir. Sıfır olduğu taktirde Son Sayfa Dipnotu basılmayacaktır yine normal şekilde sayfa dipnotu basılacaktır. ) Bu sayede Sayfa dipnotundaki imzalar her sayfada sayfanın alt kısmına basılacak ve son sayfaya geldiğinde Son sayfa dipnotu sayfanın alt kısmına boş basılacak onun yerine imza Rapor dip notunda tam raporun bittiği alana basılacaktır. Rapor Dipnotu: Rapor çalıştırılıp sırasıyla yukarıdaki bandlar çalıştıktan sonra, rapor çalışması tamamlanmadan hemen önce bir defa çalışacak ve sonuçlar görüntülenecektir.


Bileşenler;


Metin : Her türlü değişkenin, veri alanının veya scriptlerin yazılıp uygulanabilmesi için kullanılan alandır. Sürükle bırak metodu ile ekranın sağ tarafında bulunan alanlara eklenip kullanılabilir. Kullanım detayları rapor yapımı dokümanında bulunmaktadır.


Şekil : Rapor içerisinde kullanmak istediğiniz çeşitli geometrik şekiller dikey ve yatay çizgiler ekleyebilmek için kullanılan alandır.


Resim : Rapor içerisinde firma logosu veya herhangi bir resim görüntülemek için kullanılan alandır.


Alt rapor : Aynı "metin" bileşeni gibi sürükle bırak metodu ile sağ tarafta bulunan rapor alanı ekranına eklenebilir. Alt rapor olarak bulunduğunuz nesne içerisinde daha önceden oluşturduğunuz bir başka raporu çağırabildiğiniz gibi, farklı nesnelerden de rapor çağırabilirsiniz. Örneğin "Satış faturaları" nesnesinde bir raporu oluştururken, alt rapor olarak "cari hesaplar" nesnesinden rapor çağırabilirsiniz. Not: Alt rapor kullanırken rapor olaylarından alt rapor veri kaynağını düzenlemeniz gerekmektedir.


1d barkod : Raporunuza standart barkod eklenebilir. Ayarları yapılması gerekir.


Kare barkod : Raporunuza kare barkod eklenebilir. Ayarları yapılması gerekir.


Grup :


Ayıraç : Rapor içerisinde listelenecek verilerin, her sayfada kaçar adet olacağını ayarladığımız alandır. Çalışacak olan Bant üzerinde bir ayıraç eklenir ve bastırma koşuluna return $V{record_count} %10 ==0; yazılır. Burada %10 bölümü kaç satır veri geldiğinde bölünme istediğimizi belirtir. %10 dersek 10 adet satır geldiğinde geri kalanı arka sayfaya aktaracaktır.