ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

TSO Ürün Tanımları

Orkestra'da Ürün Tanımı yaparken öncelikle ürünlerin değil ürün gruplarının tanımlanması gerekmektedir.

Ürün grupları sonrasında "Ürün Alt Grupları", "Etken Maddeler" ve en son "Ürün Tanımının" yapılması gerekmektedir.

Ürün grubu oluşturmak için;

Genel perspektif > Biem > Ürün Tanımları > Ürün Gurupları yolu izlenmelidir.

Ürün grupları ekranındaki menüden "Yeni" simgesine tıklanarak yeni ürün grupları oluşturulabilir.  Açılan "Yeni Kayt (Ürün Grubu)" ekranında oluşturulacak olan gruba ait kod ve açıklama yazılarak kayıtedilmelidir. "Örn: Göz / Göz Ürün Grubu

Ürün grupları tanımlamaları bittikten sonra "Ürün Alt Gruplarının" tanımlanması gerekmektedir. Ürün alt grubu oluşturmak için;

Genel perspektif > Biem > Ürün Tanımları > Ürün Alt Gurupları yolu izlenmelidir.

Ürün alt grupları ekranındaki menüden "Yeni" simgesine tıklanarak yeni ürün alt grupları oluşturulabilir.  Açılan "Yeni Kayt (Ürün Alt Grubu)" ekranında oluşturulacak olan gruba ait kod ve açıklama yazıldıktan sonra "Ürün grubu" mutlaka seçilmelidir. Kod ve Ürün grubu doldurulmasızorunlu alanlardır. Yanlış doldurulması yada hiç doldurulmaması halinde kayıt işlemi gerçekleşmez. Kod ve Açıklama Örnek : Alerji / Alerji Göz 

 

Ürün alt grupları sonrasında ise Etken maddeler tanımlanmalıdır. Etken maddeler oluşturmak için ;

Genel perspektif > Biem > Ürün Tanımları > Etken Maddeler yolu izlenmelidir.

Etken Maddeler ekranındaki menüden "Yeni" simgesine tıklanarak yeni etken maddeler oluşturulabilir.  Açılan "Yeni Kayıt (Etken Madde)" ekranında oluşturulacak olan etken maddenin kodu ve açıklaması yazılarak kayıt edilmelidir.

 

Ürün grubu, ürün alt gurupları ve etken madde tanımları bittikten sonra artık ürün tanımları yapılabilir. Ürün tanımı yapmak için;

Genel perspektif > Biem > Ürün Tanımları > Ürün Tanımları yolu izlenmelidir.

Ürün tanımları nesnesine çift tıklandığında açılan browserda bulunan menüden "Yeni" simgesine tıklanarak yeni kayıtlar oluşturulmaya başlanabilir.

 

Açılan "Yeni Kayıt (Ürün Tanımı)" ekranında oluşturulacak olan ürünün kodu ve açıklaması yazıldıktan sonra "Ürün Alt Grubu" alanı mutlaka doldrulmalıdır.  Sonrasında ise "Üretici Firma" alanı sonundaki simgesine tıklanarak açılan "Firmalar" listesinden üretici firma seçilrek karta eklenir. Ürünün etken maddesi de ürün tanımına eklenmelidir. Ürün tanımı kartında işlemler bittiğinde "Kaydet" düğmesine tıklanarak ürünler kayıt edilir.

Ürün Grupları

Ürün Alt Grupları

TSO Yeni Ürün Tanımları