ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kısayol Tuş Kombinasyonları

Kaydet
:
Ctrl+S
Yeni
:
Ctrl+N
Proramdan Çık
:
Alt+X
Tercihler
:
Alt+P
Filtrele
:
Ctrl+F
Kaydı Güncelle
:
Ctrl+E
Kaydı Kopyala
:
Ctrl+D
Kaydı İncele
:
Ctrl+W
Sonraki Kayıt
:
Crtl + Üst Karakter + Aşağı
Önceki Kayıt
:
Crtl + Üst Karakter + Yukarı
Uygula
:
Crtl + Üst Karakter + S
Yazdır
:
Crtl + P
Mesajlaşma Çubuğu
:
Alt + M
Filtre Fonsiyonu Değiştirir (Eşittir, Eşit Değildir, Büyüktür ..)
:
F8
Filtre Fonsiyonu Tersten Değiştirir ( Büyüktür, Eşit Değildir, Eşittir .. )
:
Shift + F8
Gönder / Al
:
Crtl + F9

 

NOT: Araçlar / Tercihler/ Tuş Bağlantıları özelliği sayesinde kendinize yeni kısayollar tanımlayabilir, var olan kısayolları değişitrebilirsiniz.