ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dosyalama Sistemi Genel Ekran Kullanımı

Dosyalama Sisteminde bulunan kök klasörler altında çok sayıda dizin var ise tüm kök klasörleriniz listeli iken dosyalarınızı görmeniz zorlaşabilir. Bu durumda kök klasörlerinizi simge haline küçültüp yer kazanabilirsiniz.

Bunun için kök klasörlerinizin en üstüne bulunan noktalı alana fare ile geldiğinizde ok simgesi belirecektir. Fareniz ile aşağı doğru çektiğinizde kök klasörlerin en alttaki boş satırda simge haline geldiğini göreceksiniz.

Kök klasör ve ya  dizinlerden biri seçili iken fare ile sağ tıklandığınızda kendilerine ait seçenekler açılmaktadır.

Yanda Kök klasörlerden birisine ait seçenekler gösterilmektedir.

Dizin Listesini Yenile : Bulunduğunuz kök klasör içerisindeki dizinlerin yenilenmesidir. Sizinle beraber başka kullanıcılarda aynı kök klasör içerisindeki dizinlerde işlem yapıyor olabilir. Yükledikleri yeni dizin ve dosyaları, izin listesini yenilediğinizde o dizinde yapılmış olan tüm değişimler sizin ilgili dizin listenizde aktif olacaktır.

Kök Dizinleri Yenile : Tüm kök dizinler içerisinde yapılan değişikliklerin sizin kök klasörleriniz içerisinde aktif olmasıdır.

Özellikler (Kök Klasör Adı) : Seçili kök klasörde kullanıcıların hangi yetkilere sahip olduğuna bakılması ve  yetkilerin düzenmesi için kullanılır. Kök klasör özelliklerine sadece "Admin" kullanıcı erişebilir.

Kök klasörlenizin içinde bulunan dizinlerden herhangi biri seçili iken fare ile sağ tıkladığınızda açılan seçenekler;

Kısayollara ekle : Dizin sayınızın fazla olduğu kök klasörler içerisinde sık kullandığınız dizinleri kısayollara ekle seçeneğini kullanarak "Kullanıcı Kısayolları" alanına taşıyabilir ve dizinlerinize daha rahat ulaşabilirsiniz.

Yeni Alt Dizin oluştur : Bulunduğunuz dizinin altına yeni dizinler oluşturmak için kullanılır. Başlangıç dizinleri altına istenilen sayıda alt dizin oluşturulabilir.
Hangi dizin yada alt dizin altına alt dizin oluşturulmak istenirse mutlaka o dizinin seçili olması gerekmektedir. Oluşturulan alt dizinlerin altına oluşturulan dizinlerde alt dizin olarak adlandırılır.

Seçili Dizinin Adını Değiştir: Seçmiş olduğunuz dizinin adında değişiklik yapmak için kullanılır.

Seçili Dizini Sil: Bulunduğunuz kök klasör içerisindeki dizin yada alt dizinleri silmek için kullanılır. 

Seçili Dİzini Yerel Kaydet: Seçmiş olduğunuz dizin yada alt dizinleri bilgisayarınıza kayıt etmek için kullanılır.

Seçili Dizini Yenile: Bulunduğunuz dizindeki dosyaların yenilenmesidir.

Dizin Ağacını Yenile: Dizin ağacında bulunan tüm verilerin yenilenmesidir.

Özellikler: Dizinlerin genel özelliklerine bakabilir, dizinler üzerinde kullanıcı yetkilerin düzenleyebilir, dizin hakkındaki detaylara ulaşabilir ve güncellemeler yapabililirsiniz.

Dosya Seçenekleri

"Dosya Listesi" alanında listenen dizin ve dosyalarınıza sağ tıkladığınızda bir kaç farklı seçenek açılacaktır.

Dizini / Dosyayı Aç: Seçili olan dizin veya dosyaları açmanıza yardımcı olur. Aynı işlemi seçili dosyanın üzerine çift tıklayarakta yapabilirsiniz.

Birlikte Aç : Dosyanızı açabileceğiniz diğer programların listesini görebilirsiniz.

Sil : Seçili dizin yada dosyanızın silinmesidir.

Dosya Şablonları: Sık kullandığınız bazı belgeleri şablon olarak kayıt edip "Dosya Şablonları" seçeneğinden kolayca bir kopyasını oluşturup üzerinde değişiklikleri uygulayabilirsiniz. 

Yeni Kısayol Oluştur : Başka bir dizindeki sık kullandığınız dosyaları bulunduğunuz dizine kısayol olarak oluşturur. Oluşan kısayolun uzantısı .glnk olacaktır. 

Seçili Dosyaya Kısayol Oluşur : Seçili dosyanızın aynı dizin içerisinde kopyasının oluşturulmasıdır.