ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Risk Kontrolü Nasıl Yapılır?Risk Kontrolü


Risk Kontrolü: Cari hesabın ödenmemiş borcuna karşılık alınan bir çeşit önlem işlemidir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak kullanılan bir uygulamadır. Bir cari hesap ile ilgili kendi belirleyeceğiniz limitler içerisinde alışveriş yapmanızı kontrol eder.

Risk Kontrolü

Orkestra üzerinde çok detaylı risk kontrolü yapmanız mümkündür. Her bir Cari Hesap için ayrı ayrı analiz yapabilir, farklı riskler tanımlayabilir ve buna göre önlemler alabilirsiniz.

Örneğin Bir firma ile 5000 TL’den fazla alacak-vereceğinizin olmasını istemiyorsanız, bu tutara kendi belirttiğiniz limitte yaklaşım sağlandığında işlem sırasında sistemin uyarı vermesini sağlayabilir veya işlemin durdurulup ve gerçekleşmemesini sağlayabilirsiniz.

Risk Limiti: İşlemler sonucu Cari Hesap açığının yükselebileceği en yüksek tutardır. Risk kontrolü ve risk limiti aşımı alanlarında yapılan belirlemelere göre bu alanda verilen işlem limitleri dikkate alınır ve işlemlerde risk uyarısı kontrolü yapılır.

[ Risk Kontrolü ] açılır menüsü altında seçebileceğiniz 3 seçenek mevcuttur. 

     Devre Dışı: Bu seçenekle seçili olan Cari Hesap için risk kontrolü yapılmayacaktır.

     Cari İçin Yapılacak: Seçili olan Cari Hesap için risk kontrolleri yapılır.

     Cari + Grup Şirketi İçin Yapılacak: Cari hesap ve Cari Hesabın dahil olduğu grup şirketi varsa toplam işlem hacmi için risk kontrolü yapılır. 

Müşteri Çek/Senetleri: Risk takibi işlemler bazında yapıldığında, alınan müşteri çek ve senetlerinin açık hesap risk toplamına dahil edilmesini sağlamak için kullanılır. Bu çek ve senetler müşterinin kendisine ait çek ve senetlerdir. Bu çek ve senetlerin toplamı kadar tutar açık hesap risk toplamından düşürülür. Müşteri çek ve senet riskini ise sadece tahsil edilmemiş çek/senetler oluşturur. Çek/senet riski sadece tahsilat yapıldığında toplam risk tutarından düşer. Bununla beraber "kendi çek/senetlerimiz" riskinde, müşteride tahsil edilmiş çek ve senedimiz riskten düşer. 

    Sadece Risk Takibi Yapılsın: Çek Senet işlemlerinde sadece risk takibi yapar.

    Çekler Açık Hesaptan Düşülsün: Müşteriden alınan çeklerin alt tarafta verilen açık hesap limitinden düşülmesini sağlar. Buna göre riskleri günceller.

    Senetler Açık Hesaptan Düşülsün: Müşteriden alınan senetlerin alt tarafta verilen açık hesap limitinden düşülmesini sağlar. Buna göre riskleri günceller.

    Çekler + Senetler Açık Hesaptan Düşülsün: Müşteriden alınan hem çeklerin hem de senetlerin alt tarafta verilen açık hesap limitinden düşülmesini sağlar. Buna göre riskleri günceller.

Cirolu Çek/Senetleri: Risk takibi işlemler bazında yapıldığında, müşterinin ciro ettiği çek ve senetlerin açık hesap risk toplamına dahil edilmesini sağlamak için kullanılır. Bu çek ve senetler müşterinin kendisine ait olmayan, başka firmalardan aldığı ve ciroladığı çek ve senetlerdir. Karşı taraftan alınan bu cirolu çek ve senetlerin toplamı kadar tutar açık hesap risk toplamından düşürülür. Müşteri tarafından ciro edilmiş çek ve senet riskini ise sadece tahsil edilmemiş Çek/Senetler oluşturur. Çek/Senet riski sadece tahsilat yapıldığında toplam risk tutarından düşer. Bununla beraber "Kendi Çek/Senetlerimiz" riskinde, müşteride tahsil edilmiş çek ve senedimiz riskten düşer.

Çek Senet Risk Katılım Oranları: Burada verilecek yüzde oranlarla kendinizin ya da müşteri Çek/Senetlerinin risk hesaplarına ne kadarlık kısmının dahil olacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin kendi Çek/Senetlerinize %50, müşteri Çek/senetlerine %100 girdiğinizde, risk toplamı hesaplamalarında sizin verdiğiniz çeklerin %50’si, müşteri çek/senetlerinin tamamı dahil olur.

Çek/Senet Vade Limitleri: Her çek/senet için mevcut olan vade tarihi ile ilgili limitleri buradan kontrol edebilirsiniz. Kendi Çekimiz, Kendi Senedimiz, Müşteri Çeki, Müşteri Senedi, Cirolu Çek, Cirolu Senetler için ayrı ayrı risk tanımlanabilir.

    Vade Limiti: Çek/Senetlere tanımlanacak vade süresi gün olarak bu alana girilir. Bu şekilde yeni Çek/Senet girişi yapılacağında bu limite göre işlem yapacaktır. Burada önemli nokta Vade Limiti, Ortalama Vade ile alakalıdır. Yani mevcut çeklerin üzerine yeni bir çek girmek istediğinizde; Limit, yeni çekin vade limitine göre değil hepsinin ortalama limitine göre kontrol yapacaktır.

ÖRN: 180 gün Vade Limiti verilmiş bir cari için 8 ay vadeli bir çek girildiğinde uyarı vermiyorsa, diğer çeklerle beraber hepsinin Ortalama Vadesi 180 günden az demektir.

    Hes. Ortalama Vade: İlgili Cari hesap ile ilgili mevcut olan çek/senetlerin ortalama vadesini gösterir.

    Aşım Durumunda;

        Devam Et: Risk aşım durumunda bir şey yapmaz.

        Uyar: Risk aşım durumunda uyarı verir, ama işlemin devam etmesine de izin verir.

        Durdur: Risk aşım durumunda işlemin kaydedilmesine izin vermez.

Risk Limitleri ve Avanslar: Bu sekmede Cari Hesap ile yaptığınız diğer işlemleriniz için riskler tanımlanır.

Limit: Yapılacak işlem ile ilgili risk limitini belirler.

Avans: Cari Hesaba vermiş olduğunuz limitleri değiştirmeden risk miktarını değiştirmenize yarar. Örneğin Cari hesabın toplam riski 1000 TL seçilmiş olsun. eğer bu Cai hesaba 200 TL olarak herhangi bir işlemde avans tanımlarsanız. Anlık toplam tusoln 200 TL azalacaktır. Dolayısıyla 1000 TL olan risk limiti aslında hala 1000 TL görünmesine rağmen gerçek limit artık 1200TL olmuş olacaktır. 

Anlık Toplamlar: Yapılan işlemler ile ilgili size mevcut durum gösterilir.

    Uygulanacak İşlem: Risk limiti aşımında yapılacak işlemi seçebilirsiniz.

        Devam Et: Risk aşım durumunda bir şey yapmaz.

        Uyar: Risk aşım durumunda uyarı verir, ama işlemin devam etmesine de izin verir.

       Durdur: Risk aşım durumunda işlemin kaydedilmesine izin vermez.

Toplam: Yapılan bütün Risk tanımlarının sonunda en altta birde Toplam Risk satırı bulunmaktadır. Her bir riski ayrı ayrı tanımlamanıza rağmen bunların hepsinin toplamı için de bir risk tanımlayabilirsiniz. Buradaki kutunun işaretli olması durumunda satırdaki risk, Toplam Riski etkileyecektir. Seçili olmadığı durumda satırdaki risk, Toplam Riski etkilemez.

Açık Hesap: Açık hesap riski, Cari Hesabın sipariş, irsaliye, servis iş emri, kendine ve müşteriye ait çek-senet işlemleri dışında oluşan hareketlerinden kaynaklanan risk toplamıdır. Toplam yapılan satış ve toplam yapılan alış arasındaki farkı baz alır. Kasaya ve hesaba giren ve çıkan tüm parasal işlemler dahildir. Satınalma yaparsak anlık toplam (-) eksiye düşer. Satış ile beraber (+) ‘ya çıkar.

Açık Hesap Riskine Dahil İşlemler;

 • Cari Hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi)
 • Banka Fişleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT)
 • Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme)
 • Satınalma Faturaları
 • Satış Faturaları
 • Çek/Senet Bordroları

Sipariş: Satış siparişi açılması ile etkilenir. Açılan sipariş irsaliyeye aktarıldığında buradaki tutar eski değere döner. Açıklamak gerekirse 10 TL’lik bir sipariş verildiğinde bu satırda 10TL ibaresi görünecektir. Sonrasında sipariş irsaliyeye aktarıldığında bu 10 TL tutarı “0 TL” olarak güncellenecektir.

Sevkiyat: Oluşturulan irsaliyeler bu satırı etkiler. Sıfırdan açılan bir İrsaliye veya siparişten aktarılan bir irsaliye bu satırı etkiler. Örneğin 10 TL’lik bir irsaliye oluşturduğumuzda bu satıra eklenir. Sonrasında bu irsaliye faturaya aktarıldığında buradaki tutar eski değere döner.

Servis İş Emri:

Kendi Çek/Senedimiz: Üst tarafta Çek/Senetler için vade limiti tanımlamıştık. Burada da tutar olarak limit tanımlayabilirsiniz. Bu alanda, firmanın cari hesaba verdiği çeklerin riski belirtilir.

Kendi Çek / Senetlerimizin Riskine Dahil Hareketler;

 • Çek Çıkış (Cari Hesaba),
 • Senet Çıkış (Cari Hesaba),
 • İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz),
 • İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz),

Müşteri Çek/Senedi: Cari Hesaptan alınacak Çek/Senedin tutarlarıyla ilgili risk limitlerini belirler.,

Müşteri Çek / Senetleri Riskine Dahil Hareketler;

 • Çek Girişi
 • Senet Girişi
 • İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)
 • İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)

Cirolu Çek/Senet: Bir Cari Hesaptan alınan çekin, tahsil edilmeden başka bir Cari Hesaba verilmesi işlemine Cirolamak denir. Cari hesaptan alınan cirolu Çek/Senetlerin tutarlarıyla ilgili limit belirlemek için kullanılır.

Toplam Risk: Yukarıda tanımlanan risklerin toplamı için ayrı bir risk tanımlamak için kullanılır. Örneğin bir cari için her bir satırda belli bir limit tanımlanır ve bunların toplamı da satır toplamlarından daha düşük başka bir limitte durması isteniyorsa buradan Toplam Risk tanımlayabilirsiniz. Toplam Riskin çalışması için en son sütundaki "Toplam" seçeneğinin işaretli olması gerekir. 

Önemli Notlar:

Finansal İşlem Fişlerindeki;

Tahsilat: Anlık toplamı (-) yönde etkiler.
Ödeme: Anlık toplamı (+) yönde etkiler.

Borçlandırma: Anlık toplamı (+) yönde etkiler.
Alacaklandırma: Anlık toplamı (-) yönde etkiler.

Cari hesap Virman: Anlık toplamı (-) yönde etkiler.
Açılış fişi: Anlık toplamı (+) yönde etkiler.

Ödeme Tahsilat Satırlarındaki;

Tahsilat: Anlık toplamı (-) yönde etkiler.
Ödeme: Anlık toplamı (+) yönde etkiler.

 

Teminat Limitleri ve Avanslar:

İlgili teminatları kontrol altında tutmanızı sağlayan alandır. "Devre Dışı" ve "Yapılacak" seçeneklerinden birini seçmeniz ile aktif olabilen risk kontröl yöntemidir.

Açık Hesap:

Sipariş:

Sevkiyat:

Servis İş Emri:

Toplam Risk:

Alınan Teminat Toplamı:

Risk Kontrolü

Vade Bilgileri:

Diğer Risk Grupları

Diğer Risk Grupları: Var olan risk limitleri ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa ya da farklı bir risk hesaplama yöntemi kullanmak istiyorsanız [ Diğer Risk Grupları ] seçeneğini kullanabilirsiniz.

Diğer Risk Grupları

Grup Adı: Risk limiti için gruba verilecek isim bu bölümden girilebilir. 

Risk Limiti: Yapılacak hesaplamanın limitini belirler.

Avans: Normal risklerde olduğu gibi Cari Hesabın Risk miktarını değiştirmeden toplam risk miktarını değiştirmemize olanak tanıyan bölümdür. Yazacağımız miktar Risk skalasına eklenecek ve Cari Hesabın risk aralığı girilen Avans kadar artacaktır. 

İşlem: Risk Limiti aşıldığında yapılacak işlemi belirler. 

Hesaplama Formülü: Bu seçeneği tıkladığınızda size aşağıdaki gibi bir pencere açılacak ve tanımlamak istediğiniz risk formülünü oluşturabileceksiniz.

Risk Hesaplama Formülü

Risk Limitleri ve Avanslar sekmesindeki satır değerleri bu alanda da görüntülenmektedir. Fakat buradaki fark, bunlara bir katsayı ya da oran vererek, miktarın oranlarla çarpılmış hallerini toplayarak yeni bir risk grubu oluşturabiliyor olmanızdır. Risk grubu oluşturmak için en az 2 satır seçmeniz gerekir.

Sağ tarafta bulunan butonlarla eklediğiniz Risk Grubunu yukarı/aşağı taşıyabilir, yeni bir grup oluşturabilir ya da var olan bir grubu silebilirsiniz.

Detaylar: ilgili bölümde "Riski Gözardı Edilen Borç", "Riski Gözardı Edilen Alacak", "Riski Gözardı Edilen Net" ve "Hesap Brüt Toplamı" alanları yer almaktadır. Bu bölümden ilgili alanlar hakkındaki takipler yapılabilmektedir.

 

 

Diğer Risk Grupları