ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Borç Yaşlandırma Analizi

CARİ HESAP BORÇ/ALACAK YAŞLANDIRMA

Cari Hesap listeleme ekranında ilgili Cari Hasap(lar)ın Borç Kapaması yapılmış ya da henüz yapılmamış finansal hareketleri için analiz raporu Orkestraya eklenmiştir. Bu rapor ile cari hesabın belirlenen vade dilimlerine göre kapanmamış borç hareketlerini takip etmek mümkündür.

Borç Yaşlandırma Analizi İşlem Kısayolu

Resimde göründüğü gibi Cari Hesabı seçtikten sonra işlem kısayollarından “Borç Yaşlandırma Analizi’ni çalıştırabilirsiniz. Bu işlem seçili Cari Hesaplar için de yapılabilir, filtre uygulanarak birden fazla Cari Hesap için de uygulanabilir.

Borç Yaşlandırma Analizi’ni çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

Borç Yaşlandırma Analizi – Genel Sekmesi

 

GENEL SEKMESİ;

Referans Tarihi: Borç/Alacak Yaşlandırma Analizi sadece Borç Kapama hareketlerini kontrol etmez. İsterseniz belirli bir tarih için de havada borç kapama hesaplayıp ilgili tarih için kapanmamış borçlarınızı hesaplayıp size gösterir. Hesaplamanın yapılacağı referans tarihi buradan seçebilirsiniz. Seçilmediği durumda bugünü referans alacaktır.

Hesap Planı: Hesap Planı seçimi KESİNLİKLE hesaplamalarda ilgili faturaların rapora gelip gelmemesini belirlemez. Hesap planı 1/2 secimi Bakiye Alt Limiti ve Bakiye Üst Limiti filtresinde hangi toplamı dikkate alacağını belirler.

Borç Kapatma: Bu parametrenin Varolanı Kullan ve Çalıştır ve Raporla olmak üzere iki parametresi bulunmaktadır.

                Varolanı Kullan: Bu seçenekle beraber varolan borç/alacak hareketleri için havada kapama yapılır ve buna göre rapor çıktısı alınır.

                Çalıştır ve Raporla: Bu seçenekte ise vaolan borç/alacak hareketlerine göre borç kapama yapılır ve bu satırlar kaydedilir. Cari Hesap Kartının Borç Kapama Hareketlerinden görebilirsiniz.

Yaşlandırma Yönü: Yaşlandırma hareketinin yönünü belirlemek için kullanılır. Borç Yaşlandırma ya da Alacak Yaşlandırma olarak seçilebilir.

Bakiye Yoksa: Belirlenen filtrelere ve parametrelere uygun hesaplamalar sonucunda herhangi bir hesaplama yapılamayan Cari Hesapların raporda gösterilip gösterilemeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Vade Tarihi Alanı: Yaşlandırma Hesabının referans alacağı tarihi belirlemek için kullanılır.

                Vade Tarihi: İlgili işlemin (varsa) Vade Tarihini Kullanır. Vade Tarihi yoksa işlem tarihini vade tarihi olarak hesaplar.

                İşlem Tarihi: Yapılan işlemlerin vadesine bakılmaksızın işlem tarihini dikkate alır.

Bakiye Alt Limiti / Bakiye Üst Limiti: Raporun çalıştırıldığı referans tarihinde, bakiye limiti belirleyerek bu limitin dışında kalan carilerin rapora gelmesini engellemek için kullanılır.

 

CARİ HESAP FİLTRELERİ;

                Birden fazla Cari Hesap için yaşlandırma analizi kullanılacaksa buradan Cari Hesaplar filtrelenebilir.

 

Borç Yaşlandırma Analizi – Gelişmiş Sekmesi

GELİŞMİŞ SEKMESİ;

Yaşlandırma Birimi: Yaşlandırma dönemlerinin zaman birimini seçmek için kullanılır. “Gün” ya da “Ay” seçilebilir.

Dönemler: Yaşlandırma analizinin zaman periyotlarını belirlemek için kullanılır. Her bir dönem ilgili zaman dilimini gösterir.

 

SATIR FİLTRELERİ;

İş Birimi / Proje Hesabı / Masraf Merkezi: Yaşlandırma Raporlarını fatura bazında filtrelemek için kullanılır.

 

EK ALANLAR SEKMESİ;

Ek Alanları seçmeden raporu direkt çalıştırdığınızda, çıkan rapora sadece Cari Hesabın Kayıt Numarası (reference) ve Kod-Açıklama bilgisi gelecektir. Cari Hesap Kartına ait Ticari İşlem Grubu, Para Birimi, iletişim bilgileri, risk bilgileri, Cari Hesap Grubu, Özel Kodu, Satış Personeli, Aracı Bayi, Ödeme Planı vs. gibi ek bilgilere ihtiyacınız olduğunda ilgili alanları buradan ekleyebilirsiniz.

Ek Alanların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.