ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Cari Hesap Kartı: Hesap ToplamlarıHesap Toplamları

[ Hesap Toplamları ]nda görüntülendiği gibi Cari firmanın yaptığı Satış, Satınalma, Ödeme, Tahsilatlara göre Alacak, Borç, Bakiye, Kapanmış Borç, Kapanmış Alacak gibi bilgilerin özet olarak tutulduğu yerdir. Firmayla varsa yaptığınız dövizli işlemlere göre her bir farklı döviz birimine göre hesap toplamları ayrı ayrı tutulacaktır. Alt tarafta ise Yerel Para Birimi (YPB) cinsinden bunların hepsinin toplamını görebilirsiniz. 

Hesap Toplamları